Byløypa

Hva 

Byløypa er en merket tur rundt bysentrum og åpnet i høsten 2020. Den går i gjennom det historiske bysentrum, langs med sjøen, langs vann, innom parker og lekeplasser, på turveier i natur og enkelte strekninger gatelangs. Selv om standarden er ulik, er merkingen og skiltingen standardisert.

Ideen om Byløypa oppstod i 2012, men da med litt mer spreke ideer om broer i Barbudalen og bro over Langsæ. Nå er ideen den samme, men vi benytter eksisterende stier og veier og den blir derfor rimeligere og mulig å gjennomføre. Vi bruker midler vi har til merking og søker om ytterligere midler. Under coronatiden i mars ble vi inspirert til å gjøre noe med denne gamle ideen. Det er givende å jobbe fram en positiv sak.

Hvor

Runden kan startes hvor som helst. Fra Pollen, Barbupark, Maxis, Langsæ, Harebakken, kirkegården mm. Runden er cirka 10 kilometer.

Her finner du digitalt kart over byløypa
Kart over byløypa - utskriftsversjon (PDF, 1007 kB)

Hvorfor

En godt merket sammenhengende sti rundt Arendal by vil gi gode muligheter for naturopplevelser og mosjon/fysisk aktivitet og en kan bli kjent med flere steder en aldri har sett før.  

Slik jobber vi

Arendal kommune er ansvarlig. I løpet av oktober er alle skilt satt opp. I tillegg vil byløypa vises på flere kartløsninger når det blir ferdig.

Administrativ prosjektgruppe:
•    Jann B Nilsen, kulturenheten
•    Anne Lise Halvorsen, kulturenheten
•    Kristin Fløystad, planavdelingen

Kontakt oss