Byjubileet 2023

Arendal fyller 300 år i 2023. Vi skal feire hele Arendal, et jubileum for å markere at byen Arendal fikk det som i 1723 ble kalt kjøpstadsprivilegier.

Hva 

Arendal fyller 300 år i 2023. 7. mai 1723 vedtok kong Frederik IV de foreløpige kjøpstadsprivilegier for Risør og Arendal, som den norske stattholderen Ditlev Wibe hadde skrevet utkastet til.

Hvor

I hele kommunen, hele året.

Slik jobber vi

Vi jobber for å skape et jubileum hvor alle innbyggere får mulighet for å delta. Vi skal samarbeide med lag og foreninger, næringslivet og innbyggere om å gjøre året spesielt for hele kommunen, selv om det er Arendal by som blir 300 år. Vi håper mange vil delta og komme med innspill til hvordan vi får skapt en fantastisk flott feiring.

Har du innspill? Ta kontakt med prosjektleder Jan Kløvstad.

Det er nedsatt en jubileumskomite samt en arbeidsgruppe. Bystyret vedtok 24. juni rammene for feiringen.

Jubileumskomitéen rapporterer til Komité for samfunnsutvikling hvert halvår.  

Byjubileets nettside

Kontakt oss

Jubileumskomiteen

Leder Linda Sætra, kultursjef
Lisbeth Iversen, Med hjerte for Arendal 
Geir Skjæveland, kommunalsjef
Ugbaad Hussein 
Oddvar Godø Elgvin
Kristine Norberg 
 

Arbeidsgruppa 

Prosjektleder, Jan Kløvstad
Maria Dalby, kommunikasjon
Brit Maria Marcussen, næringsavdelingen
Vidar Aas, kulturnettverket