Spørreundersøkelse

Vi har laget en spørreundersøkelse om boattraktivitet i Kilsund. Vi vil gjerne vite hva du mener. 
Svar på undersøkelsen

Boattraktivitet i Kilsund

Hva

Arendal kommune har fått penger fra Miljødirektoratet for å utvikle nye måter å involvere innbyggerne tidlig i områdeutvikling og planprosesser. Kilsund sentrum skal utvikles fremover og i prosjektet etableres det en rekke kanaler og arenaer der folk kan si sin mening og komme med forslag til tiltak. 

Slik kan du bidra

Spørreundersøkelse

Vi har laget en spørreundersøkelse om boattraktivitet i Kilsund. Vi vil gjerne vite hva du mener. 
Svar på undersøkelsen

Hva mener du? 

  • Hvor mener du det kan bygges nye boliger i Kilsund? 
  • Hvor mener du det kan komme allment tilgjengelige båtplasser, brygger eller friområder? 
  • Hvor mener du det er steder som bør bevares? 

Gi oss innspill via vår kartløsning

 

Tidsplan

Juni 2021

Spørreundersøkelse

Vi har laget en spørreundersøkelse om boattraktivitet i Kilsund. Vi vil gjerne vite hva du mener. 
Svar på undersøkelsen

Det er også planlagt folkemøte og befaringer i juni.

Juli 2021

Analyse, visualisering og forslag til løsninger. 

August 2021

Rapport fra innbyggerinvolvering og konkrete forslag til revisjon av kommuneplanens arealdel.

September 2021

Sluttrapport til Miljødirektoratet. 

Kontakt oss

Erik Bøylestad Nilsen
Næringsrådgiver

Kristin Fløystad
Planavdelingen