Boattraktivitet i Kilsund

Hva

Arendal kommune har fått penger fra Miljødirektoratet for å utvikle nye måter å involvere innbyggerne tidlig i områdeutvikling og planprosesser. Kilsund sentrum skal utvikles fremover og i prosjektet etableres det en rekke kanaler og arenaer der folk kan si sin mening og komme med forslag til tiltak. 

Slik kan du bidra

Vi har laget en spørreundersøkelse om boattraktivitet i Kilsund. Vi vil gjerne vite hva du mener. 

Hva mener du? 

  • Hvor mener du det kan bygges nye boliger i Kilsund? 
  • Hvor mener du det kan komme allment tilgjengelige båtplasser, brygger eller friområder? 
  • Hvor mener du det er steder som bør bevares? 

Spørreundersøkelsen ble avsluttet 19. august.

Tidsplan

Juni 2021

Spørreundersøkelse

Vi har laget en spørreundersøkelse om boattraktivitet i Kilsund. Vi vil gjerne vite hva du mener. 
Spørreundersøkelsen ble avsluttet 19. august.

Juli 2021

Innhenting av data.

August 2021

Analyse av data, folkemøte og befaringer.

September 2021

Rapport fra innbyggerinvolvering og konkrete forslag til revisjon av kommuneplanens arealdel.

Kontakt oss

Erik Bøylestad Nilsen
Næringsrådgiver

Kristin Fløystad
Planavdelingen