Bildeling i Arendal - Arendal kommune

Bildeling i Arendal

Arendal kommune ønsker å gjøre byen attraktiv for sine innbyggere og tiltrekke seg flere folk. Bildeling er et klimavennlig tiltak som sikrer innbyggernes mobile behov, samtidig som vi begrenser antall biler til sentrum. Vi kjører dette prøveprosjektet i ett år fra mai 2022. 

Hva 

Arendal kommune har inngått en avtale med Move About om å dele 5 biler i kommunens bilpoolen på kveldstid og i helgene. Kommunens bilpool for ansatte er 4 elbiler og 1 hybridbil, og bilene er plassert i Torvet p-hus. Etter arbeidstid kan disse bilene nå leies av både ansatte og innbyggere. 

Hvorfor?

Bakgrunnen for prosjektet er at Arendal kommune i 2019 vedtok klimaplanen, hvor bildeling var ett av mange tiltak. Utslipp fra transport er den største utslippsfaktoren av klimagasser. Innføring av bilpool for ansatte i 2017, ga en betydelig reduksjon i utgifter til kjøregodtgjørelse til ansatte.  

Målsettingene i prosjektet er å: 

  • Redusere antall kjøregodtgjørelser til et minimum. 
  • Redusere CO2-utslipp knyttet til biltransport. 
  • Skape et mer attraktivt bysentrum med færre biler 
  • Gi innbyggere med begrensede ressurser tilgang til elektrisk bil 

Vil du prøve? 

Les mer om hvordan du leier en elbil.

Kontakt oss

Spørsmål om leie
Ta kontakt med Move About.
Les mer på siden om elbildeling.​​​​​​​
 

Spørsmål om prosjektet
Ragnhild Hammer
Klima- og miljørådgiver
Tlf: 91 71 03 88