Morrow Batteries - Eyde Energipark

Hva 

Arendal kommune er med i kampen om etablering av batterifabrikken Morrow Batteries.

Avgjørelsen om hvor fabrikken skal ligge blir tatt i ved nyttår i 2020. 

Hvor 

I vårt forslag skal batterifabrikken bygges på tomten som har fått navnet Eyde Energipark. 

Eyde Energipark - kart - Klikk for stort bilde

Hvorfor?

Arendal kommune har et ansvar for å tilrettelegge for utvikling og vekst. Vekst i næringslivet antas å være den viktigste faktoren for dette. Ved å tilrettelegge for ny næring blir Arendal kommune attraktiv, skaper nye muligheter og tiltrekker seg flotte, dyktige innbyggere og arbeidsplasser.

Kommuneøkonomien er avhengig av arbeidsplasser med tilhørende skatteinntekter. Uten verdiene og arbeidsplassene som skapes i norske bedrifter hadde ikke staten og kommunene hatt penger til å betale for verdens beste velferdssamfunn. Bedriftenes samfunnsbidrag gir inntekter som finansierer helsevesen, de unges utdanning, en rekke kulturaktiviteter og et kollektivtilbud som frakter oss dit vi ønsker å dra.

Slik jobber vi

Prosjektet har en tverrfaglig prosjektgruppe fra offentlig og privat sektor, en politisk referansegruppe og en utvidet referansegruppe bestående av både offentlig sektor, privat sektor og akademia. 

Les mer på bloggen Arendalsfolk

Arendal kommune er med videre i kampen om Morrow Batteries

Kontakt oss

Prosjektgruppe 

Kåre Andersen
Næringssjef – leder av prosjektgruppen

Kjetel Vidar Kittelsen
Prosjektleder

Rune Hvass
Arendal havn KF

Per Johnsen
Arendal Eiendom KF

Anita Aanonsen Jernquist
Agder Renovasjon IKS

Morten Haakstad
Arendal Næringsforening

Geir Hammersmark
Næringsrådgiver

Linn Juul-Petersen
Kommunikasjon

Politisk referansegruppe

Robert Cornels Nordli
Terje Eikin
Geir Fredrik Sissener