Bærekraft 2023

Hva 

"Bærekraft 2023" er prosjektet som er igangsatt på bakgrunn av bystyrets bestilling til rådmannen om å bli en økonomisk bærekraftig kommune frem mot 2023. Administrasjonen er igang med systematisk og grundig arbeid for å finne kloke og holdbare tiltak som kan gi inntekter og/eller besparelser.

Hvor 

Det er satt ned 12 arbeidsgrupper som har fått ansvar for ulike problemstillinger. Arbeidsgruppene er satt sammen på tvers av fag og hver arbeidsgruppe har fått et økonomisk mål.

Hvorfor 

Rådmannens ledergruppe ønsker ikke flate kutt, men en åpen, praktisk og tverrfaglig tilnærming til effektivisering i staber, enheter og foretak.

Slik jobber vi 

De 12 arbeidsgruppene består av ansatte som har kompetanse på de ulike områdene. Det legges stor vekt på å få frem brukerperspektiv og gevinster av tverrfaglig samarbeid. 1-2 tillitsvalgte deltar i alle gruppene.

Alle enhetsledere blir informert og involvert gjennom enhetsledersamlinger våren 2020. Formannskapet blir informert om arbeidet på sine møter våren 2020. Tillitsvalgte og hovedverneombud får ukentlig informasjon gjennom møter med rådmann og kommunalsjefer.

Oversikt over arbeidsgruppene ser du i tidsplanen.  

 

Bystyrets beslutning

Nødvendig å spare ennå mer på driftsrammen utover allerede fordelte kutt. Vi ønsker å redusere driften, med 44 millioner kroner for 2020. Prosjektet må finne ytterligere besparelser i perioden frem til 2023. 

Bystyrets bestilling for å sikre økonomisk bærekraft innen 2023.

19.12.2019

Presentasjon for formannskapet​

16.01.2020

Prosjektgruppene i gang med arbeidet

Oversikt over arbeidsgruppene: 
1: Ledelse og inkluderende arbeidsliv 
2: Heltid og kvalitet 
3: AKST og andre støttefunksjoner 
4: Innkjøp 
5: Finans og pensjon 
6: Selvkost 
7: Interkommunalt samarbeid 
8: Publikumsrettet service 
9: Skoleutvalg 
10: Barnehageutvalg 
11: Brukerorientering og samskaping 
12: Oppgaver og organisering i stabene

Tilbud om støtte fra innovasjon og kompetanse. 

 

27.01.2020

Midtveisrapportering fra alle grupper​

Det utarbeides en enkel digital oversikt som viser fremdrift i alle prosjektene​.

04.03.2020

Skrivefrist for arbeidsgruppene​

15.05.2020

Skrivefrist til bystyret​

25.05.2020

Sak til behandling i bystyret juni 2020​

18.06.2020

Rammer for arbeidet de neste fire år

Rammer for videre arbeid i fireårsperioden i løpet av budsjettprosessen 2021​

22.10.2020

Kontakt oss

Anne Cathrine Haugland
Prosjektleder

Maria Dalby
Kommunikasjonsrådgiver
Tlf. 906 40 556