Prosjekter og utvikling

Canvas Hove 

På Hove leirsenter sin nettside finner du informasjon om Canvas Hove og prosessen rundt dette. 
Les artikkelen om Canvas Hove på hoveleirsenter.no