Hvem kan stemme ved valget?

Er du norsk eller utenlandsk statsborger og usikker på om du kan stemme ved årets kommunestyre- og fylkestingsvalg?

Hvis du er norsk statsborger, kan du stemme dersom du:

  • Er 18 år, eller fyller 18 år i løpet av 2019
  • Bor, eller har bodd i Norge i løpet av de siste 10 årene før valgdagen

Hvis du har bodd mer enn 10 år i utlandet, må du søke om å bli innført i manntallet når du stemmer. Les mer her.

Hvis du er nordisk statsborger (svensk, dansk, finsk eller islandsk statsborger), kan du stemme dersom du:

  • Er 18 år, eller fyller 18 år i løpet av 2019
  • Har bodd i Norge siden 30. juni 2019

Hvis du er utenlandsk statsborger fra et land utenfor Norden, kan du stemme dersom du:

  • Er 18 år, eller fyller 18 år i løpet av 2019
  • Har bodd sammenhengende i Norge de siste tre årene før valgdagen

Står du i manntallet? 

For å kunne stemme til kommunestyre og fylkestingsvalget må du stå oppført i manntallet. Manntallslistene legges ut til offentlig ettersyn i Arendal kultur- og rådhus på servicesenteret og i Arendal bibliotek fra 1. august og blir liggende frem til valgdagen 9. september.

Har du nylig flyttet til kommunen?

Hvis du nylig har flyttet til kommunen og melding om flytting ikke er mottatt i folkeregisteret innen 30. juni 2019, står du fremdeles i manntallet i den kommunen du flyttet fra. Da kan du velge om du vil stemme på valgdagen i den kommunen du har flyttet fra eller om du vil forhåndsstemme (10. august - 6. september).

Du kan klage hvis du ikke står i manntallet

Hvis navnet ditt ikke står i manntallslistene, eller det er andre feil, kan du klage skriftlig til valgstyret. Klagen skal være skriftlig og begrunnet.

Valgstyrets adresse er: Arendal valgstyre, Postboks 123, 4891 Grimstad.

Valgstyret vil oppdatere manntallet så lenge dette er praktisk mulig. Hvis du har klaget/krevet retting av manntallet, vil du få beskjed så snart dette er gjort.

Har du spørsmål?

Har du spørsmål vedrørende manntallet, kan du ringe til kommunens sentralbord, telefon 37 01 30 00

Kontakt oss

Valgansvarlig
Torleiv Næss
Tlf: 37 01 36 42