Når og hvor kan jeg stemme?

Forhåndsstemming

Du kan forhåndsstemme ved Arendal bibliotek fra 10. august til 10. september. 

Bibliotekets åpningstider:
Mandag - torsdag: 10-18
Fredag: 10 -16
Lørdag 11-15

Du kan fritt bestemme om du ønsker å avgi forhåndsstemme eller stemme på valgdagen. Har du avgitt forhåndsstemme, er det denne som gjelder.

Vi oppfordrer flest mulig til å forhåndsstemme ved årets valg for å begrense smitterisiko på grunn av koronapandemien. Vi vil sørge for godt smittevern i forhåndsstemmelokalet.

Valgdagen

Valget er utvidet med en ekstra dag i Arendal, så du kan stemme søndag 12. september eller på selve valgdagen 13. september.

Åpningstider:

  • Søndag 12. september fra kl. 12:00 - 18:00
  • Mandag 13. september fra kl. 10:00 - 20:00

Du kan stemme i hvilket valglokale du vil, men du må stå i manntallet (være registrert som bosatt i Arendal kommune 30. juni i valgåret). 

Valglokaler 

Valg 2021 - valgkretser og valglokaler
Valgkrets Valglokale
Krets 01 Saltrød Stueneshallen 
Krets 02 Nesheim Nesheim skole, gymnastikksalen 
Krets 03 Myra/Bråstad Myra skole, grendehuset 
Krets 04 Flosta Flosta skole, gymnastikksalen 
Krets 05 Tromøy Roligheden skole, amfiet
Krets 06 Hisøy Hisøy skole, musikkrommet 
Krets 07 Rykene Rykene skole, gymnastikksalen 
Krets 08 Nedenes Nedeneshallen
Krets 09 Asdal Asdal skole, ungdomstrinnet, formingsrommet 
Krets 10 Sentrum Arendal kultur- og rådhus 
Krets 11 Birkenlund Birkenlund skole, gymnastikksalen
Krets 12 Moltemyr Moltemyr skole, gymnastikksalen