Valglister - valg 2019

Godkjente valglister til kommunestyrevalget 2019

Valgstyret godkjente i møtet 16. mai 2019 følgende valglister til kommunestyrevalget 2019 i Arendal kommune: 

Listene er også lagt ut i Servicesenteret på Arendal kultur- og rådhus, etter valgloven § 6-7.

Klagefristen er 27.05.2019, det vil si sju dager etter kunngjøring i avisen Agderposten. Eventuelle klager sendes til Valgstyret via e-post: postmottak@arendal.kommune.no

 

Kontakt oss

Valgansvarlig
Torleiv Næss
Tlf: 37 01 36 42