Forhåndsstemme hjemme

Velgere som på grunn av sykdom, uførhet eller isolasjonsplikt som følge av covid-19 ikke kan stemme på forhåndstemmemottaket eller på valgdagen, kan søke om å stemme der de oppholder seg. Det samme gjelder velgere som er i karantene og som ikke kan forhåndsstemme på ordinær måte.  

Søknaden om hjemmestemming må inneholde: Fullt navn, fødselsdato, nøyaktig oppholdsadresse og telefonnummer 

Søknad sendes til Arendal valgstyre, postboks 123, 4891 Grimstad, pr. e-post til valg@arendal.kommune.no, eller ta kontakt på telefon 917 56 828. 

Fristen for å søke om dette er fredag før valgdagen kl. 10.