Ungdommens bystyre

Klikk for stort bildeUngdommens Bystyre (UB) ble etablert i 1997 og består av medlemmer fra ungdomsskolene og de videregående skolene i Arendal.
 • Fra ungdomstrinn med færre enn 100 elever skal det velges 2 representanter.
 • Fra ungdomstrinn med flere enn 100 elever skal det velges 3 representanter.
 • Fra Sam Eyde videregående skole og Arendal videregående skole bør det fra hver skole velges 7 representanter.

Mål for ungdommens bystyre

UB i Arendal kommune skal:

 • være et aktivt talerør for ungdom i Arendal i saker ungdom er opptatt av
 • gi ungdom opplæring i å delta i demokratiske prosesser
 • gi politikere og administrasjonen økt kunnskap om ungdommens meninger og løsninger

Ungdom er de som vet best hvordan det er å være ung og hva de unge ønsker. Derfor er UBs viktigste oppgave å formidle dette videre til politikerne.

Kampsaker for skoleåret 2018/2019

Kollektivtransport

 • Lavere busspriser – eventuelt lenger tid på billetten
 • Flere busser etter kl. 18 og på søndager
 • Barnebillett fram til fylte 18 år 
 • Bussholdeplassene må markeres ordentlig – ikke alle like synlig.

Skole og psykisk helse

 • Markering av verdensdagen for psykisk helse på alle skoler
 • Mer plass til psykisk helse i eks. fag 
 • Ta mer tak i mobbing – også være straffbart
 • Bedre tilrettelegging for alle elever – rett til undervisning også etter privatisteksamen (om man ønsker å forbedre karakter)
 • Rett til hjelp om man ikke er skoleflink – uavhengig av diagnose/mangel på diagnose.

Kultur

 • Flere arr. for de under 18 år – ikke vært så mye av det i det siste
 • Veldedighetskonserter – lokale artister
 • Tydeligere religiøse bygninger – bli mer synlige.

Rus- og seksualundervisning

 • Bedre innføring i bruk av prevensjon
 • Spredning av nakenbilder – konsekvenser
 • Informasjon om gjennomføring av samleie
 • Pornografi
 • Mer seksualundervisning gjennomføres av helsesøster o.l.
 • Mer forebyggende om rus tidligere – rundt 7. klasse
 • Større/bedre tiltak for misbrukere
 • Hvordan håndtere ruspress?

Integrering og inkludering

 • Spørreundersøkelse – interesse for fritidsaktiviteter blant bofellesskapene – ungdom under 18 år
 • Livssynsnøytrale arrangementer for skoleelever + asylsøkere tilknyttet skolene – ulike skoler kan arrangere 
 • Ha aktivitetsledere tilknyttet skolene som har arrangementene.

Ungdommens bystyre møtes etter behov. 

Skolenes representanter

Arendal International School

Ali Ghsan Obaid
Karen Anna Askeland Oland

Arendal videregående skole

Nora Victoria Søby Arnesen
Faraja Basaluci    
Jenny Molden
Hussain Hussain
Solveig Innervik
Hassan Hussein
August Runde

Asdal skole ungdomstrinn

Melanie Solvei
Anders Langemyr
Lilly Lassesen

Birkenlund skole

Andreas Eikin
Klara Liaaen Aronsen
Brage Jentoft Thorbjørnsen

Hisøy skole

Mikkel Røed Nesse
Ola Svenningsen Bakke
Victor Scheie-Christiansen

Moltemyr skole

Charles Maramba
Aisha Bile Yusuf
Maia Kjærulff Dal

Nedenes ungdomsskole

Ole Jakob Bjønnum
Marius Svendsen
Victoria Aasheim Selander

Roligheden skole

Ada Elise Terjesen
John Emil Hugo Terjesen
Maren Monsen

Sam Eyde videregående skole

Simen Kristiansen
Kaja Margrethe Danielsen Skaare   
Eva Miloda Achour Puntervold
Håkon Monsen
Ana Drazic
Farah Tamer
Omar Achour Puntervold

St. Franciskus skole

Kommer!

Steinerskolen

Sole Eker
Tarald Kalhovd

Stinta skole

Zahraa Abbas 
Simen Omholt
Eivind Einarsen

Stuenes skole

Rebekka Ausland
Linnea Hamre Andresen
Linne Kock Jensen
Thea Bjelland Jensen er vara.

For medlemmene i UB

Hvordan søke om permisjon fra skolen når man deltar på møter i Ungdommens bystyre?
Permisjon - skjema for deg som er elev.

Kontaktinfo

Kontakt UB

Leder
Nora-Victoria Søby Arnesen

Nestleder
Ali Ghsan Obaid

Kollektivminister
Zahraa Abbas

Integreringsminister
Karen Anna Askeland Oland

Rus- og seksualundervisningsminister
Mikkel Nesse

Skoleminister
Farah Tamer

Kulturminister
Lilly Lassesen