Utvalg

Administrasjonsutvalget

Administrasjonsutvalget består av 13 medlemmer. Av disse er ni folkevalgte og fire tillitsvalgte. Utvalget behandler saker som gjelder forholdet mellom kommunen som arbeidsgiver og de ansatte.

Møtekalender

Medlemmer

Se alle medlemmer i administrasjonsutvalget
Administrasjonsutvalget
Navn Parti Rolle Tlf
Robert Cornels Nordli Ap Leder 95 75 99 90
Terje Eikin KrF Nestleder 99 45 06 88
Nina Jentoft Ap Utvalgsmedlem 48 01 05 39
Milly Olimstad Grundesen Sp Utvalgsmedlem 91 64 83 59
Inger Brokka De Ruiter SV Utvalgsmedlem 92 05 90 47
Geir Fredrik Sissener H Utvalgsmedlem 95 10 60 18
Linda Dagestad Øygarden H Utvalgsmedlem 95 17 40 10
Anders Kylland FrP Utvalgsmedlem 99 25 01 78
Egil Hagen HP Utvalgsmedlem 90 71 60 53
Anita Skåland Fagforbundet Aust Agder Utvalgsmedlem 95 26 73 59
Anja Helen Ekrem Fagforbundet Aust Agder Utvalgsmedlem 41 63 16 74
Odd-Helge Widding Utdanningsforbundet Utvalgsmedlem 41 60 77 49
Cathrine Berge DELTA Utvalgsmedlem 93 02 83 03

 


Arbeidsmiljøutvalget

Arbeidsmiljøutvalget (AMU) i Arendal består av 10 medlemmer, fem fra arbeidstakersiden og fem fra arbeidsgiversiden. AMUs rolle er å gi råd og ta beslutninger i spørsmål som har betydning for arbeidsmiljø og sikkerhet.

Møtekalender

​Medlemmer

Se alle medlemmer i arbeidsmiljøutvalget
Arbeidsmiljøutvalget
Navn Organisasjon Rolle Telefon
Karl Mork Utvalgsmedlem
Harald Danielsen Utvalgsmedlem
Torill Skår Utvalgsmedlem
Øystein Sangvik Utvalgsmedlem
Anita Skåland Fagforbundet Aust Agder Leder i utvalg
Roar Aaserud Utvalgsmedlem
Erik Ose Nestleder i utvalg
Anja Helen Ekrem Fagforbundet Aust Agder Utvalgsmedlem 41 63 16 74
Odd-Helge Widding Utdanningsforbundet Utvalgsmedlem 41 60 77 49
Renate Hornli Johansen Utvalgsmedlem
Renate Hornli Johansen Utvalgsmedlem
Ellen Lisbeth S Homdrom Møtesekretær

 


Klageutvalget

Formannskapet er kommunens særskilte klageutvalg etter forvaltningsloven § 28 andre ledd. Klageutvalget avgjør klager på enkeltvedtak truffet av kommunale organer, herunder vedtak truffet av administrasjonen etter delegert fullmakt. 

Møtekalender

Medlemmer

Se alle medlemmer i klageutvalget
Formannskapet
Navn Parti Rolle Kontaktinformasjon Tlf
Robert Cornels Nordli Arbeiderpartiet Ordfører robert.cornels.nordli@arendal.kommune.no 95 75 99 90
Terje Eikin Kristelig Folkeparti Varaordfører terje.eikin@arendal.kommune.no 99 45 06 88
Nina Jentoft Arbeiderpartiet Utvalgsmedlem Nina.Jentoft@politiker.arendal.no 48 01 05 39
Milly Olimstad Grundesen Senterpartiet Utvalgsmedlem Milly.O.Grundesen@politiker.arendal.no 91 64 83 59
Inger Brokka De Ruiter Sosialistisk Venstreparti Utvalgsmedlem Inger.Brokka.De.Ruiter@politiker.arendal.no 92 05 90 47
Geir Fredrik Sissener Høyre Utvalgsmedlem Geir.Fredrik.Sissener@politiker.arendal.no 95 10 60 18
Linda Dagestad Øygarden Høyre Utvalgsmedlem linda.dagestad.oygarden@politiker.arendal.no 95 17 40 10
Anders Kylland Fremskrittspartiet Utvalgsmedlem Anders.Kylland@politiker.arendal.no 99 25 01 78
Ingebjørg Godskesen Pensjonistpartiet Utvalgsmedlem ingebjorg.amanda.godskesen@politiker.arendal.no 90 50 95 08
Hege Fjeldstad Larsen Møtesekretær hege.fjeldstad.larsen@arendal.kommune.no

 


Kommuneplanutvalget

Gå til kommuneplanutvalgets side

Kontrollutvalget

Gå til kontrollutvalgets side