Utvalg - Arendal kommune

Utvalg

Administrasjonsutvalget

Administrasjonsutvalget består av 13 medlemmer. Av disse er ni folkevalgte og fire tillitsvalgte. Utvalget behandler saker som gjelder forholdet mellom kommunen som arbeidsgiver og de ansatte.

Administrasjonsutvalgets møteplan

Medlemmer

Se alle medlemmer i administrasjonsutvalget
Administrasjonsutvalget
Navn Parti Rolle Tlf
Robert Cornels Nordli Ap Leder 95 75 99 90
Terje Eikin KrF Nestleder 99 45 06 88
Nina Jentoft Ap Utvalgsmedlem 48 01 05 39
Milly Olimstad Grundesen Sp Utvalgsmedlem 91 64 83 59
Inger Brokka De Ruiter SV Utvalgsmedlem 92 05 90 47
Geir Fredrik Sissener H Utvalgsmedlem 95 10 60 18
Linda Dagestad Øygarden H Utvalgsmedlem 95 17 40 10
Anders Kylland FrP Utvalgsmedlem 99 25 01 78
Egil Hagen HP Utvalgsmedlem 90 71 60 53
Anita Samuelsen Fagforbundet Aust Agder Utvalgsmedlem 95 26 73 59
Lene Haugen Fagforbundet Aust Agder Utvalgsmedlem 48 21 27 33
Odd-Helge Widding Utdanningsforbundet Utvalgsmedlem 41 60 77 49
Cathrine Berge DELTA Utvalgsmedlem 93 02 83 03

 


Arbeidsmiljøutvalget

Arbeidsmiljøutvalget (AMU) i Arendal består av 10 medlemmer, fem fra arbeidstakersiden og fem fra arbeidsgiversiden. AMUs rolle er å gi råd og ta beslutninger i spørsmål som har betydning for arbeidsmiljø og sikkerhet.

Arbeidsmiljøutvalgets møteplan

​Medlemmer

Se alle medlemmer i arbeidsmiljøutvalget
Arbeidsmiljøutvalget
Navn Organisasjon Rolle Telefon
Karl Mork Leder i utvalg
Inger Hegna Nestleder i utvalg
Anne Grete Ødegården Utvalgsmedlem
Øystein Neegaard Utvalgsmedlem
Øystein Sangvik Utvalgsmedlem
Anita Samuelsen Fagforbundet Utvalgsmedlem 95 26 73 59
Erik Ose Hovedverneombud Utvalgsmedlem
Lene Haugen Fagforbundet Utvalgsmedlem 48 21 27 33
Odd-Helge Widding Utdanningsforbundet Utvalgsmedlem 41 60 77 49
Renate Hornli Johansen NSF Utvalgsmedlem
Cathrine Berge Delta Varamedlem/observatør
Bente Rist Varamedlem arb.giver
Anne Cathrine Haugland Varamedlem arb.giver
Inger Mari Sørvig Varamedlem arb.giver
Gunn Alice Andersen Varamedlem arb.giver
Nina Evensen Smith Varamedlem arb.giver
Ragnar Pedersen Bakken Varamedlem arb.giver
Ingunn Kile Fagforbundet Varamedlem
Bente Fidje Fellesorganisasjonen Varamedlem
Geir Helge Lundgren Utdanningsforbundet Varamedlem
Anniken L. Holtan Utdanningsforbundet Varamedlem
Tor Erik Olsen Delta Varamedlem
Nina Cecilie Sommerseth Fagforbundet Varamedlem

 


Klageutvalget

Formannskapet er kommunens særskilte klageutvalg etter forvaltningsloven § 28 andre ledd. Klageutvalget avgjør klager på enkeltvedtak truffet av kommunale organer, herunder vedtak truffet av administrasjonen etter delegert fullmakt. 

Klageutvalgets møteplan

Medlemmer

Se alle medlemmer i klageutvalget
Formannskapet
Navn Parti Rolle Kontaktinformasjon Tlf
Robert Cornels Nordli Arbeiderpartiet Ordfører robert.cornels.nordli@arendal.kommune.no 95 75 99 90
Terje Eikin Kristelig Folkeparti Varaordfører terje.eikin@arendal.kommune.no 99 45 06 88
Nina Jentoft Arbeiderpartiet Utvalgsmedlem Nina.Jentoft@politiker.arendal.no 48 01 05 39
Milly Olimstad Grundesen Senterpartiet Utvalgsmedlem Milly.O.Grundesen@politiker.arendal.no 91 64 83 59
Inger Brokka De Ruiter Sosialistisk Venstreparti Utvalgsmedlem Inger.Brokka.De.Ruiter@politiker.arendal.no 92 05 90 47
Geir Fredrik Sissener Høyre Utvalgsmedlem Geir.Fredrik.Sissener@politiker.arendal.no 95 10 60 18
Linda Dagestad Øygarden Høyre Utvalgsmedlem linda.dagestad.oygarden@politiker.arendal.no 95 17 40 10
Anders Kylland Fremskrittspartiet Utvalgsmedlem Anders.Kylland@politiker.arendal.no 99 25 01 78
Ingebjørg Godskesen Pensjonistpartiet Utvalgsmedlem ingebjorg.amanda.godskesen@politiker.arendal.no 90 50 95 08
Pål Koren Pedersen Venstre Varamedlem i utvalg Pal.Koren.Pedersen@politiker.arendal.no 40841320
Jens Aldo Carrizo-Nilsen Miljøpartiet De Grønne Varamedlem i utvalg jens.aldo.carrizo-nilsen@politiker.arendal.no 94242626
Einar Krafft Myhren Sosialistisk Venstreparti Varamedlem i utvalg einar.krafft.myhren@politiker.arendal.no 92254748
Erik Fløystad Senterpartiet Varamedlem i utvalg erik.floystad@politiker.arendal.no 97789272
Øystein Olsen Krogstad Kristelig Folkeparti Varamedlem i utvalg oystein.olsen.krogstad@politiker.arendal.no 99742733
Vigdis Thorbjørnsen Arbeiderpartiet Varamedlem i utvalg Vigdis.thorbjornsen@politiker.arendal.no 97767763
Fredrik Wilhelm Schulze Arbeiderpartiet Varamedlem i utvalg fredrik.wilhelm.schulze@politiker.arendal.no 95933509
Ingjerd Livollen Senterpartiet Varamedlem i utvalg ingjerd.livollen@politiker.arendal.no 91875934
Jelena Høegh-Omdal Arbeiderpartiet Varamedlem i utvalg Jelena.Hoegh-Omdal@politiker.arendal.no 47377873
Atle Svendal Arbeiderpartiet Varamedlem i utvalg atle.svendal@politiker.arendal.no 92016370
Benedikte Nilsen Glommen Høyre Varamedlem i utvalg Benedikte.Nilsen.Glommen@politiker.arendal.no 91648328
Erik Johan Tellefsen Lindøe Høyre Varamedlem i utvalg erik.lindoe@politiker.arendal.no 45281104
Roar Daniel Gundersen Høyre Varamedlem i utvalg Roar.daniel.gundersen@politiker.arendal.no 90095768
Nina Roland Høyre Varamedlem i utvalg nina.roland@politiker.arendal.no 90024318
Andreas Arff Fremskrittspartiet Varamedlem i utvalg andreas.arff@politiker.arendal.no
Ingrid D. Skårmo Fremskrittspartiet Varamedlem i utvalg Ingrid.skarmo@politiker.arendal.no 98010134
Edward Terjesen Uavhengig Varamedlem i utvalg edward.terjesen@politiker.arendal.no 93482814
Maurith Julie Fagerland Fremskrittspartiet Varamedlem i utvalg Maurith.Julie.Fagerland@politiker.arendal.no 90937783
Knut Arne Tveiten Helsepartiet Varamedlem i utvalg knut.tveiten@politiker.arendal.no 99728014
Kristina Stenlund Larsen Uavh. Varamedlem i utvalg kristina.stenlund.larsen@politiker.arendal.no 91522038
Thore Kristian Karlsen Arendalslista Varamedlem i utvalg thore.kristian.karlsen@politiker.arendal.no 91831425

 


Kommuneplanutvalget

Gå til kommuneplanutvalgets side

Kontrollutvalget

Gå til kontrollutvalgets side