Ungdommens bystyre

Ungdommens bystyre - Klikk for stort bildeUB 2021/2022  

Ungdommens bystyre (UB) ble etablert i 1997 og består av medlemmer fra ungdomsskolene og de videregående skolene i Arendal. Ungdommens bystyre skal ha 15 medlemmer med personlige varamedlemmer med representasjon fra alle kommunale, fylkeskommunale videregående skoler og private skoler i kommunen: 

  • 8 fra kommunale 1-10 skoler
  • 3 fra private skoler
  • 4 fra videregående skoler

Medlemmer 2021/2022

•    Jakob Tørå Hæier ( leder)
•    Marius Duedahl      
•    Leyan Almqayyad
•    Sunniva Knutsen Antonsen
•    Marcus Lund
•    Erik Haugen Kirkedam
•    Dina Ask Haakonsrud
•    Fillip Marcussen Møller
•    Claudia Barexstein
•    Thea Ariana Jørgensen Roshan
•    Sonja Sarwari
•    Ole Dåreid Christensen
•    Emma van der Zant
•    Håvard Andersen
•    Ingrid Tveiten Fensli

Mål for ungdommens bystyre

Arendal kommune skal ha et medvirkningsorgan for ungdom, jf. kommuneloven § 5-12. 

Ungdommens bystyre er et rådgivende organ for kommunen som gir innspill og anbefalinger til kommunen i saker som gjelder ungdom. Ungdommens bystyre har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder ungdom

Ungdom er de som vet best hvordan det er å være ung og hva de unge ønsker. Derfor er UBs viktigste oppgave å formidle dette videre til politikerne.

Møter

Møteplan for UB

For medlemmene i UB

Hvordan søke om permisjon fra skolen når man deltar på møter i ungdommens bystyre?

Permisjon - skjema for deg som er elev.

Kontakt oss