Ungdommens bystyre - Arendal kommune

Ungdommens bystyre

Ungdommens bystyre 2023 - Klikk for stort bildeUngdommens bystyre 2023 Mona Hauglid

Ungdommens bystyre (UB) ble etablert i 1997 og består av medlemmer fra ungdomsskolene og de videregående skolene i Arendal. Ungdommens bystyre skal ha 15 medlemmer med personlige varamedlemmer med representasjon fra alle kommunale og private skoler i Arendal kommune, samt fylkeskommunale videregående skoler. Fordeling av representanter er slik:

 • 8 fra kommunale 1-10 skoler
 • 3 fra private skoler
 • 4 fra videregående skoler
   

Medlemmer 2023

 • Marius Kjelle Roppen - Arendal videregående skole (leder)
 • Daniel August Vilmar Bjørgan - Nedenes skole (nestleder)
 • Alexander Teigen Stølefjell - Sam Eyde videregående skole
 • Dina Ask Haakonsrud - Sam Eyde videregående skole
 • Sofie Elisabeth Risan - Hisøy skole
 • Henrik Noraberg - Moltemyr skole
 • Ola Petrus Holm Eskelund - Steinerskolen i Arendal
 • Stella Tomine van der Zant - St. Franciskus skole
 • Marius Neegaard - Birkenlund skole
 • Eivind Stormo - Roligheden skole
 • Ronja Henriksen Oshaug - Stinta skole
 • Eowyn Benedikte Zaar Henriksen - Arendal videregående skole
 • Maeve Vetvik - Arendal international school
 • Nora Straume  - Stuenes skole
 • Marcus Ydse Arnesen - Asdal skole

Mål for ungdommens bystyre

Arendal kommune skal ha et medvirkningsorgan for ungdom, jf. kommuneloven § 5-12. 

Ungdommens bystyre er et rådgivende organ for kommunen som gir innspill og anbefalinger til kommunen i saker som gjelder ungdom. Ungdommens bystyre har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder ungdom

Ungdom er de som vet best hvordan det er å være ung og hva de unge ønsker. Derfor er UBs viktigste oppgave å formidle dette videre til politikerne.

Møter

Møteplan for UB

For medlemmene i UB

Hvordan søke om permisjon fra skolen når man deltar på møter i ungdommens bystyre?

Permisjon - skjema for deg som er elev.

Kontakt oss