Samfunnsutviklingsutvalget - Arendal kommune

Samfunnsutviklingsutvalget

Samfunnsutviklingsutvalget innstiller til bystyret i saker som omhandler kultur, næring, klima og miljø. Innenfor sitt ansvarsområde kan utvalget ta opp saker som gjelder kommunens styring og utvikling. Utvalget skal legge hovedvekt på langsiktig styring og utvikling av lokalsamfunnet gjennom aktivt politisk engasjement.

Samfunnsutviklingsutvalget er også kommunens navnekomité.

Møter

Samfunnsutviklingsutvalgets møteplan

Medlemmer i samfunnsutviklingsutvalget

Se alle medlemmer i samfunnsutviklingsutvalget