Råd

Rådet for personer med funksjonsnedsettelse

Møter

Møteplan

Medlemmer

Rådet for personer med funksjonsnedsettelse
Navn Parti Rolle Kontaktinformasjon
Vigdis Lavik Leder 40 24 26 48
Monika Andersen Ap Nestleder 46 94 29 30
Freddy de Ruiter Utvalgsmedlem
Brit Ingvild Fredriksen Utvalgsmedlem
Anders Haslestad Utvalgsmedlem 97 60 16 58
Ingebjørg Godskesen Pp Utvalgsmedlem 90 50 95 08
Ole Magne Imeland Utvalgsmedlem

 

Innvandrerrådet

Møter 

Møteplan

Medlemmer

Innvandrerrådet - medlemmer
Navn Parti Rolle Tlf
Josef Hæier Ap Leder 40 24 83 65
Dorota Krogsrud Nestleder 46 64 94 47
Shahla Azadegan Bahrami Utvalgsmedlem 97 73 92 70
Eman Qasim Mustafa Shweki Utvalgsmedlem 40 56 67 37
Engin Acar Utvalgsmedlem 99 85 74 24
Ahmad Faiz Zahrawi Utvalgsmedlem 46 37 54 53
Torbjørn Nilsen Frp Utvalgsmedlem 95 03 31 89

 

Eldrerådet

Møter 

Møteplan

Medlemmer 

Eldrerådet
Navn Parti Rolle Tlf
Stein Torgersen Leder 90 16 21 55
Alf-Eivind Ljøstad Nestleder 97 56 54 65
Gunvor Pedersen Utvalgsmedlem 95 98 04 08
Hilde Blågestad Grandal Utvalgsmedlem 98 45 63 80
Svein Svenningsen Utvalgsmedlem 97 57 18 28
Finn Egil Halvorsen Utvalgsmedlem 95 25 83 24
Vigdis Thorbjørnsen Ap Utvalgsmedlem 97 76 77 63