Råd - Arendal kommune

Råd

Rådet for personer med funksjonsnedsettelse

Rådet skal være et rådgivende organ for kommunen i saker som angår personer med funksjonsnedsettelse. 

Møter

Møteplanen til rådet for personer med funksjonsnedsettelse

Medlemmer

Rådet for personer med funksjonsnedsettelse
Navn Parti Rolle Kontaktinformasjon
Vigdis Lavik Leder 40 24 26 48
Monika Andersen Sp Nestleder 46 94 29 30
Freddy de Ruiter Utvalgsmedlem
Brit Ingvild Fredriksen Utvalgsmedlem
Anders Haslestad Utvalgsmedlem 97 60 16 58
Ingebjørg Godskesen Pp Utvalgsmedlem 90 50 95 08
Ole Magne Imeland Utvalgsmedlem

Invandrerrådet

Invandrerrådet skal fremme forståelse og kontakt mellom minoritetsspråklige og det offentlige ved å være et forum for diskusjon av problemstillinger som etniske minoriteter møter. På den måten kan rådet forebygge diskriminering og fremme etnisk likestilling.

Møter 

Møteplanen til invandrerrådet

Medlemmer

Invandrerrådet - medlemmer
Navn Parti Rolle Tlf
Josef Hæier Ap Leder 40 24 83 65
Dorota Krogsrud Nestleder 46 64 94 47
Shahla Azadegan Bahrami Utvalgsmedlem 97 73 92 70
Eman Qasim Mustafa Shweki Utvalgsmedlem 40 56 67 37
Abdul Ghamai Rasoli Utvalgsmedlem 46 95 13 00
Ahmad Faiz Zahrawi Utvalgsmedlem 46 37 54 53
Torbjørn Nilsen Frp Utvalgsmedlem 95 03 31 89

 

Eldrerådet

Eldrerådet skal være et rådgivende organ for kommunen, og skal kunne uttale seg om alle forslag som gjelder levekår for eldre i kommunen. 

Møter 

Møteplanen til eldrerådet

Medlemmer 

Eldrerådet
Navn Parti Rolle Tlf
Stein Torgersen Leder 90 16 21 55
Alf-Eivind Ljøstad Nestleder 97 56 54 65
Gunvor Pedersen Utvalgsmedlem 95 98 04 08
Hilde Blågestad Grandal Utvalgsmedlem 98 45 63 80
Svein Svenningsen Utvalgsmedlem 97 57 18 28
Inger Marie Løseth Olsen Utvalgsmedlem 47 08 02 15
Vigdis Thorbjørnsen Ap Utvalgsmedlem 97 76 77 63