Oppvekst- og kulturutvalget - Arendal kommune

Oppvekst- og kulturutvalget

Oppvekst- og kulturutvalget innstiller til bystyret i saker som omhandler barn og unge. Innenfor sitt ansvarsområde kan utvalget ta opp saker som gjelder kommunens styring og utvikling. Utvalget skal legge hovedvekt på langsiktig styring og utvikling av lokalsamfunnet gjennom aktivt politisk engasjement.

Møter

Oppvekst- og kulturutvalgets møteplan

Medlemmer i oppvekst- og kulturutvalget

Se alle medlemmer i oppvekst- og kulturutvalget