Kommuneplanutvalget

Utvalget skal lede kommuneplanarbeidet etter plan- og bygningslovens kap. 10 og behandler og innstiller til bystyret i disse sakene. Utvalget har særlig ansvar for:   

  • Utarbeiding av kommunal planstrategi etter plan- og bygningslovens kap. 10  
  • Utarbeiding av planprogram, jf. § 11-13, 2. ledd.  

Møter

Kommuneplanutvalgets møteplan

Medlemmer i kommuneplanutvalget

Se alle medlemmer i kommuneplanutvalget
Kommuneplanutvalget
Navn Parti Rolle Kontaktinformasjon Tlf
Milly Olimstad Grundesen Senterpartiet Leder i utvalg Milly.O.Grundesen@politiker.arendal.no 91 64 83 59
Vanja Grut Arbeiderpartiet Nestleder i utvalg vanja.grut@politiker.arendal.no 92 86 83 75
Nina Jentoft Arbeiderpartiet Utvalgsmedlem nina.jentoft@politiker.arendal.no 48 01 05 39
Ivar Grødal Venstre Utvalgsmedlem ivar.grodal@politiker.arendal.no 92 20 23 68
Øystein Olsen Krogstad Kristelig Folkeparti Utvalgsmedlem oystein.olsen.krogstad@politiker.arendal.no 99 74 27 33
Roar Daniel Gundersen Høyre Utvalgsmedlem Roar.daniel.gundersen@politiker.arendal.no 90 09 57 68
Benedikte Nilsen Glommen Høyre Utvalgsmedlem Benedikte.Nilsen.Glommen@politiker.arendal.no 91 64 83 28
Maurith Julie Fagerland Fremskrittspartiet Utvalgsmedlem Maurith.Julie.Fagerland@politiker.arendal.no 90 93 77 83
Einar Krafft Myhren Sosialistisk Venstreparti Utvalgsmedlem einar.krafft.myhren@politiker.arendal.no 92 25 47 48
Erik Fløystad Senterpartiet Varamedlem i utvalg erik.floystad@politiker.arendal.no 97 78 92 72
Knut Arne Tveiten Helsepartiet Varamedlem i utvalg Knut.Tveiten@politiker.arendal.no 99 72 80 14
Arne Jenssen Arbeiderpartiet Varamedlem i utvalg Arne.jenssen@politiker.arendal.no 41 41 60 76
Ingjerd Livollen Senterpartiet Varamedlem i utvalg ingjerd.livollen@politiker.arendal.no 91 87 59 34
Terje Eikin Kristelig Folkeparti Varamedlem i utvalg terje.eikin@arendal.kommune.no 99 45 06 88
Vigdis Thorbjørnsen Arbeiderpartiet Varamedlem i utvalg Vigdis.thorbjornsen@politiker.arendal.no 97 76 77 63
Ramani Nordli Arbeiderpartiet Varamedlem i utvalg ramani.nordli@politiker.arendal.no 90 53 11 91
Linda Dagestad Øygarden Høyre Varamedlem i utvalg linda.dagestad.oygarden@politiker.arendal.no 95 17 40 10
Nina Roland Høyre Varamedlem i utvalg nina.roland@politiker.arendal.no 90 02 43 18
Erik Johan Tellefsen Lindøe Høyre Varamedlem i utvalg erik.lindoe@politiker.arendal.no 45 28 11 04
Gunn Haga Brekka Høyre Varamedlem i utvalg gunn.haga.brekka@arendal.kommune.no 91 30 52 97
Geir Fredrik Sissener Høyre Varamedlem i utvalg Geir.Fredrik.Sissener@politiker.arendal.no 95 10 60 18
Ingrid D. Skårmo Fremskrittspartiet Varamedlem i utvalg Ingrid.skarmo@politiker.arendal.no 98 01 01 34
Andreas Arff Fremskrittspartiet Varamedlem i utvalg andreas.arff@politiker.arendal.no
Torbjørn Nilsen Fremskrittspartiet Varamedlem i utvalg 95 03 31 89
Åshild Bruun-Gundersen Fremskrittspartiet Varamedlem i utvalg 45 67 18 12
Jens Aldo Carrizo-Nilsen Miljøpartiet de grønne Varamedlem i utvalg jens.aldo.carrizo-nilsen@politiker.arendal.no 94 24 26 26
Jonny Ingebrigtsen Ap Varamedlem i utvalg jonny.ingebrigtsen@politiker.arendal.no
Harrieth Møller Lindset Pensjonistpartiet Varamedlem i utvalg 48 23 55 60
Edward Terjesen Helsepartiet Varamedlem i utvalg edward.terjesen@politiker.arendal.no 93 48 28 14
Ingebjørg Godskesen Pensjonistpartiet Varamedlem i utvalg ingebjorg.amanda.godskesen@politiker.arendal.no 90 50 95 08
Inger Brokka de Ruiter Sosialistisk Venstreparti Varamedlem i utvalg inger.brokka.de.ruiter@politiker.arendal.no 92 05 90 47
Torleiv Næss Møtesekretær Torleiv.Naess@arendal.kommune.no