Kommuneplanutvalget - Arendal kommune

Kommuneplanutvalget

Utvalget skal lede kommuneplanarbeidet etter plan- og bygningslovens kap. 10 og behandler og innstiller til bystyret i disse sakene. Utvalget har særlig ansvar for:   

  • Utarbeiding av kommunal planstrategi etter plan- og bygningslovens kap. 10  
  • Utarbeiding av planprogram, jf. § 11-13, 2. ledd.  

Møter

Kommuneplanutvalgets møteplan

Medlemmer i kommuneplanutvalget

Se alle medlemmer i kommuneplanutvalget