Komité for samfunnsutvikling - Arendal kommune

Komité for samfunnsutvikling

Komité for samfunnsutvikling innstiller til bystyret i saker som omhandler kultur, næring, klima og miljø. Innenfor sitt ansvarsområde kan komiteen ta opp saker som gjelder kommunens styring og utvikling. Komiteen skal legge hovedvekt på langsiktig styring og utvikling av lokalsamfunnet gjennom aktivt politisk engasjement.

Komité for samfunnsutvikling er også kommunens navnekomité.

Møter

Møteplanen til komite for samfunnsutvikling

Medlemmer i komité for samfunnsutvikling

Komite for samfunnsutvikling
Navn Parti Rolle E-post Tlf
Vanja Grut Arbeiderpartiet Leder i utvalg Vanja.Grut@politiker.arendal.no 92 86 83 75
Erik Johan Tellefsen Lindøe Høyre Nestleder i utvalg erik.lindoe@politiker.arendal.no 45 28 11 04
Jens Aldo Carrizo-Nilsen Miljøpartiet De Grønne Utvalgsmedlem jens.aldo.carrizo-nilsen@politiker.arendal.no 94 24 26 26
Einar Krafft Myhren Sosialistisk Venstreparti Utvalgsmedlem einar.krafft.myhren@politiker.arendal.no 92 25 47 48
Pål Koren Pedersen Venstre Utvalgsmedlem Pal.Koren.Pedersen@politiker.arendal.no 40 84 13 20
Milly Olimstad Grundesen Senterpartiet Utvalgsmedlem Milly.O.Grundesen@politiker.arendal.no 91 64 83 59
Arne Jenssen Arbeiderpartiet Utvalgsmedlem Arne.Jenssen@politiker.arendal.no 41 41 60 76
Svein Harald Monsen Arbeiderpartiet Utvalgsmedlem svein.harald.monsen@politiker.arendal.no 98 88 18 37
Andreas Arff Fremskrittspartiet Utvalgsmedlem andreas.arff@politiker.arendal.no
Maurith Julie Fagerland Fremskrittspartiet Utvalgsmedlem Maurith.Julie.Fagerland@politiker.arendal.no 90 93 77 83
Roar Daniel Gundersen Høyre Utvalgsmedlem Roar.daniel.gundersen@politiker.arendal.no 90 09 57 68
Ingebjørg Godskesen Pensjonistpartiet Utvalgsmedlem ingebjorg.amanda.godskesen@politiker.arendal.no 90 50 95 08
Haagen Poppe Høyre Utvalgsmedlem haagen.poppe@politiker.arendal.no 95 16 93 25
Jan Askeland Ap Varamedlem 91 59 94 30
Runo Nygård Ap Varamedlem 91 33 63 71
Morten Kraft Ap Varamedlem 90 03 80 52
Ann Camilla Schulze-Krogh Ap Varamedlem
Amir Poya Ghazi Ap Varamedlem
Steinar Rasmussen Ap Varamedlem 91 67 34 44
Fauzia Mohamed Hashi Ap Varamedlem
Tanja Maria Javnes Sandåker Ap Varamedlem
Petter Vinje Svendsen Ap Varamedlem 90 60 65 60
Monika Andersen Sp Varamedlem 46 94 29 30
Jarl Steinar Odinsen Ap Varamedlem 90 61 96 88
Jan Rudy Kristensen Ap Varamedlem 95 70 38 90
Siw Lene Mosand Kristensen Ap Varamedlem 95 44 73 37
Ole Glenn Tvermyr KrF Varamedlem 97 50 55 32
Ingebjørg Berstad Torp KrF Varamedlem 90 54 34 23
Åse Høiås Nilsen KrF Varamedlem 90 82 47 66
Thea Eikin KrF Varamedlem 47 66 10 98
Jan Willy Jensen KrF Varamedlem 90 88 08 88
Amina Bitar SV Varamedlem 41 14 67 06
Rune Sævre SV Varamedlem 99 56 81 02
Tunne Torstveit SV Varamedlem
Karen Landmark SV Varamedlem
Gjermund Orrego Bjørndahl SV Varamedlem 90 11 59 82
Svala Torstveit SV Varamedlem
Ivar Grødal V Varamedlem 92 20 23 68
Mona Hauglid V Varamedlem 41 02 43 32
May Christine Arntzen V Varamedlem 90 27 16 00
Birthe Engesland Sp Varamedlem 91 57 22 72
Erik Olimstad Sp Varamedlem 91 35 86 66
Rune Wærstad Sp Varamedlem 90 63 57 65
Siv Brekka Sp Varamedlem 95 92 95 44
Kristen Bjormyr Sp Varamedlem 95 20 20 30
Gina Lundberg Sp Varamedlem
Silje Vanessa Samuelsen MDG Varamedlem 46 57 05 90
Martine Alise Kvam MDG Varamedlem 40 60 59 79
Jenny Rose Bengtson MDG Varamedlem
Bjørg Fossli MDG Varamedlem
Gunn Haga Brekka H Varamedlem 91 30 52 97
Torill Rolstad Larsen H Varamedlem
Amalie Kollstrand H Varamedlem
Maiken Messel H Varamedlem 99 77 30 63
Elin Mee Lunde H Varamedlem 99 31 59 14
Ole Tom Tjuslia H Varamedlem 92 82 48 82
Camilla Lien H Varamedlem
Heidi Tellefsen H Varamedlem
Sidsel Pettersen H Varamedlem 91 35 10 71
Kai Olav Fredriksen H Varamedlem 93 06 41 41
Geir Magne Lundstøl H Varamedlem
Torbjørn Nilsen FrP Varamedlem 95 03 31 89
Christian Byholt Endresen FrP Varamedlem 90 53 71 34
Åshild Bruun-Gundersen FrP Varamedlem 45 67 18 12
Odd-Arild Lilleaas FrP Varamedlem
Raymond Skorstad FrP Varamedlem 92 42 22 08
Johnny Ingwersen FrP Varamedlem
Martin Arff FrP Varamedlem
Sylvi Hardy FrP Varamedlem
Egil Hagen Hp Varamedlem 90 71 60 53
Finn Øygarden Hp Varamedlem
Renate Hornli Johansen Hp Varamedlem
Tove Andreassen Hp Varamedlem
Tomm Wilgaard Christiansen Uavhengig Varamedlem 90 60 23 34
Odd Austarheim Arendalslista Varamedlem 91 78 85 93
Anne-Cathrine Nygård Uavhengige Varamedlem 99 41 09 15
Randolph Christian Endresen Arendalslista Varamedlem 45 48 97 71
Bente L. Nilsen Arendalslista Varamedlem 90 60 44 56
Harrieth Møller Lindset Pp Varamedlem 48 23 55 60
Anne-Grete Næs Heddan Pp Varamedlem 99 59 00 76
Jon Lindset Pp Varamedlem 95 70 53 07
Arne Martin Thorbjørnsen Pp Varamedlem
Janne Rørvik Rødt Varamedlem
Lætif Akber Rødt Varamedlem 47 31 49 20
Gunhilde Langerud Rødt Varamedlem