Komité for samfunnsutvikling

Komite for samfunnsutvikling innstiller til bystyret i saker som omhandler kultur, næring, klima og miljø. Innenfor sitt ansvarsområde kan komiteen ta opp saker som gjelder kommunens styring og utvikling. Komiteen skal legge hovedvekt på langsiktig styring og utvikling av lokalsamfunnet gjennom aktivt politisk engasjement.

Møter

Komiteens møteplan

Medlemmer i komité for samfunnsutvikling

Komite for samfunnsutvikling
Navn Parti Rolle E-post Tlf
Vanja Grut Arbeiderpartiet Leder i utvalg Vanja.Grut@politiker.arendal.no 92 86 83 75
Erik Johan Tellefsen Lindøe Høyre Nestleder i utvalg erik.lindoe@politiker.arendal.no 45 28 11 04
Jens Aldo Carrizo-Nilsen Miljøpartiet De Grønne Utvalgsmedlem jens.aldo.carrizo-nilsen@politiker.arendal.no 94 24 26 26
Einar Krafft Myhren Sosialistisk Venstreparti Utvalgsmedlem einar.krafft.myhren@politiker.arendal.no 92 25 47 48
Pål Koren Pedersen Venstre Utvalgsmedlem Pal.Koren.Pedersen@politiker.arendal.no 40 84 13 20
Milly Olimstad Grundesen Senterpartiet Utvalgsmedlem Milly.O.Grundesen@politiker.arendal.no 91 64 83 59
Arne Jenssen Arbeiderpartiet Utvalgsmedlem Arne.Jenssen@politiker.arendal.no 41 41 60 76
Svein Harald Monsen Arbeiderpartiet Utvalgsmedlem svein.harald.monsen@politiker.arendal.no 98 88 18 37
Andreas Arff Fremskrittspartiet Utvalgsmedlem andreas.arff@politiker.arendal.no
Maurith Julie Fagerland Fremskrittspartiet Utvalgsmedlem Maurith.Julie.Fagerland@politiker.arendal.no 90 93 77 83
Roar Daniel Gundersen Høyre Utvalgsmedlem Roar.daniel.gundersen@politiker.arendal.no 90 09 57 68
Ingebjørg Godskesen Pensjonistpartiet Utvalgsmedlem ingebjorg.amanda.godskesen@politiker.arendal.no 90 50 95 08