Komité for helse

Komite for helse innstiller til bystyret i saker som omhandler helse, omsorg og levekår. Innenfor sitt ansvarsområde kan komiteen ta opp saker som gjelder kommunens styring og utvikling. Komiteen skal legge hovedvekt på langsiktig styring og utvikling av lokalsamfunnet gjennom aktivt politisk engasjement.

Møter

Komiteens møteplan

Medlemmer i komité for helse