Komité for helse - Arendal kommune

Komité for helse

Komite for helse innstiller til bystyret i saker som omhandler helse, omsorg og levekår. Innenfor sitt ansvarsområde kan komiteen ta opp saker som gjelder kommunens styring og utvikling. Komiteen skal legge hovedvekt på langsiktig styring og utvikling av lokalsamfunnet gjennom aktivt politisk engasjement.

Møter

Helsekomiteens møteplan

Medlemmer i komité for helse

Se alle medlemmer i komité for helse
Komite for helse
Navn Parti Rolle E-post Tlf
Inger Brokka De Ruiter SV Leder i utvalg Inger.Brokka.De.Ruiter@politiker.arendal.no 92 05 90 47
Knut Arne Tveiten Hp Nestleder i utvalg Knut.Tveiten@politiker.arendal.no 99 72 80 14
Øystein Olsen Krogstad KrF Utvalgsmedlem oystein.olsen.krogstad@politiker.arendal.no 99 74 27 33
Josef Hæier Ap Utvalgsmedlem josef.haeier@politiker.arendal.no 40 24 83 65
Ramani Nordli Ap Utvalgsmedlem ramani.nordli@politiker.arendal.no 41 66 91 32
Cathrine Krogstad Hansen Ap Utvalgsmedlem Cathrine.Krogstad.Hansen@politiker.arendal.no 41 42 05 56
Atle Svendal Ap Utvalgsmedlem atle.svendal@politiker.arendal.no 92 01 63 70
Erik Fløystad Sp Utvalgsmedlem erik.floystad@politiker.arendal.no 97 78 92 72
Kristina Stenlund Larsen Uavh. Utvalgsmedlem Kristina.Stenlund.Larsen@politiker.arendal.no 91 52 20 38
Ingrid D. Skårmo FrP Utvalgsmedlem Ingrid.skarmo@politiker.arendal.no 98 01 01 34
Edward Terjesen Uavh. Utvalgsmedlem edward.terjesen@politiker.arendal.no 93 48 28 14
Benedikte Nilsen Glommen H Utvalgsmedlem Benedikte.Nilsen.Glommen@politiker.arendal.no 91 64 83 28
Geir Fredrik Sissener H Utvalgsmedlem Geir.Fredrik.Sissener@politiker.arendal.no 95 10 60 18
Jan Askeland Ap Varamedlem i utvalg jaaskela@online.no 91599430
Runo Nygård Ap Varamedlem i utvalg runo.nygard@gmail.com 91336371
Morten Kraft Ap Varamedlem i utvalg 90038052
Ann Camilla Schulze-Krogh Ap Varamedlem i utvalg
Amir Poya Ghazi Ap Varamedlem i utvalg
Steinar Rasmussen Ap Varamedlem i utvalg 91673444
Fauzia Mohamed Hashi Ap Varamedlem i utvalg
Tanja Maria Javnes Sandåker Ap Varamedlem i utvalg
Petter Vinje Svendsen Ap Varamedlem i utvalg vinsve@gmail.com 90606560
Monika Andersen Sp Varamedlem i utvalg 46942930
Jarl Steinar Odinsen Ap Varamedlem i utvalg 90619688
Jan Rudy Kristensen Ap Varamedlem i utvalg 95703890
Siw Lene Mosand Kristensen Ap Varamedlem i utvalg 95447337
Ole Glenn Tvermyr KrF Varamedlem i utvalg 97505532
Ingebjørg Berstad Torp KrF Varamedlem i utvalg 90543423
Åse Høiås Nilsen KrF Varamedlem i utvalg 90824766
Thea Eikin KrF Varamedlem i utvalg 47661098
Jan Willy Jensen KrF Varamedlem i utvalg 90880888
Amina Bitar SV Varamedlem i utvalg amina.bitar@gmail.com 41146706
Rune Sævre SV Varamedlem i utvalg rusaevre@gmail.com 99568102
Tunne Torstveit SV Varamedlem i utvalg
Karen Landmark SV Varamedlem i utvalg karen.landmark@me.com
Gjermund Orrego Bjørndahl SV Varamedlem i utvalg 90115982
Svala Torstveit SV Varamedlem i utvalg
Pål Koren Pedersen V Varamedlem i utvalg Pal.Koren.Pedersen@politiker.arendal.no 40841320
Ivar Grødal V Varamedlem i utvalg ivar.grodal@politiker.arendal.no 92202368
Mona Hauglid V Varamedlem i utvalg mhauglid@gmail.com 41024332
May Christine Arntzen V Varamedlem i utvalg 90271600
Birthe Engesland Sp Varamedlem i utvalg birtheng@live.no 91572272
Erik Olimstad Sp Varamedlem i utvalg 91358666
Rune Wærstad Sp Varamedlem i utvalg 90635765
Siv Brekka Sp Varamedlem i utvalg 95929544
Kristen Bjormyr Sp Varamedlem i utvalg 95202030
Gina Lundberg Sp Varamedlem i utvalg
Silje Vanessa Samuelsen Uavhengige Varamedlem i utvalg van-ess@hotmail.com 46570590
Martine Alise Kvam MDG Varamedlem i utvalg 40605979
Jenny Rose Bengtson MDG Varamedlem i utvalg
Bjørg Fossli MDG Varamedlem i utvalg
Gunn Haga Brekka H Varamedlem i utvalg gunn.haga.brekka@arendal.kommune.no 91305297
Torill Rolstad Larsen H Varamedlem i utvalg
Amalie Kollstrand H Varamedlem i utvalg amalie.kollstrand@gmail.com
Maiken Messel H Varamedlem i utvalg 99773063
Elin Mee Lunde H Varamedlem i utvalg lundeelin@homail.com 99315914
Ole Tom Tjuslia H Varamedlem i utvalg 92824882
Camilla Lien H Varamedlem i utvalg
Heidi Tellefsen H Varamedlem i utvalg
Sidsel Pettersen H Varamedlem i utvalg 91351071
Kai Olav Fredriksen H Varamedlem i utvalg 93064141
Geir Magne Lundstøl H Varamedlem i utvalg
Torbjørn Nilsen Frp Varamedlem i utvalg tobben.frp@gmail.com 95033189
Christian Byholt Endresen Frp Varamedlem i utvalg endresen@hotmail.com 90537134
Odd-Arild Lilleaas Frp Varamedlem i utvalg
Raymond Skorstad Frp Varamedlem i utvalg 92422208
Johnny Ingwersen Frp Varamedlem i utvalg
Martin Arff Frp Varamedlem i utvalg martinarff@hotmail.com
Sylvi Hardy Frp Varamedlem i utvalg
Egil Hagen Hp Varamedlem i utvalg egil.hagen@politiker.arendal.no 90716053
Finn Øygarden Hp Varamedlem i utvalg
Renate Hornli Johansen Hp Varamedlem i utvalg
Tove Andreassen Hp Varamedlem i utvalg
Tomm Wilgaard Christiansen Uavhengige Varamedlem i utvalg tomm.wilgaard.christiansen@politiker.arendal.no 90602334
Odd Austarheim Arendalslista Varamedlem i utvalg odd@austarheim.no 91788593
Anne-Cathrine Nygård H Varamedlem i utvalg 99410915
Randolph Christian Endresen Arendalslista Varamedlem i utvalg 45489771
Bente L. Nilsen Arendalslista Varamedlem i utvalg 90604456
Harrieth Møller Lindset Pp Varamedlem i utvalg 48235560
Anne-Grete Næs Heddan Pp Varamedlem i utvalg 99590076
Jon Lindset Pp Varamedlem i utvalg 95705307
Arne Martin Thorbjørnsen Pp Varamedlem i utvalg
Janne Rørvik Rødt Varamedlem i utvalg 47686778
Lætif Akber Rødt Varamedlem i utvalg 47314920
Lætif Akber Rødt Varamedlem i utvalg 47314920
Adrian Ledaal Gundersen Rødt Varamedlem i utvalg 96907313
Gunhilde Langerud Rødt Varamedlem i utvalg Gunhilde.langerud@gaard.no 97559332