Klageutvalget - Arendal kommune

Klageutvalget

Klageutvalget

Formannskapet er kommunens særskilte klageutvalg etter forvaltningsloven § 28 andre ledd. Klageutvalget avgjør klager på enkeltvedtak truffet av kommunale organer, herunder vedtak truffet av administrasjonen etter delegert fullmakt. 

Klageutvalgets møteplan

Medlemmer

Se alle medlemmer i klageutvalget
Formannskapet
Navn Parti Rolle Kontaktinformasjon Tlf
Robert Cornels Nordli Arbeiderpartiet Ordfører robert.cornels.nordli@arendal.kommune.no 95 75 99 90
Terje Eikin Kristelig Folkeparti Varaordfører terje.eikin@arendal.kommune.no 99 45 06 88
Nina Jentoft Arbeiderpartiet Utvalgsmedlem Nina.Jentoft@politiker.arendal.no 48 01 05 39
Milly Olimstad Grundesen Senterpartiet Utvalgsmedlem Milly.O.Grundesen@politiker.arendal.no 91 64 83 59
Inger Brokka De Ruiter Sosialistisk Venstreparti Utvalgsmedlem Inger.Brokka.De.Ruiter@politiker.arendal.no 92 05 90 47
Geir Fredrik Sissener Høyre Utvalgsmedlem Geir.Fredrik.Sissener@politiker.arendal.no 95 10 60 18
Linda Dagestad Øygarden Høyre Utvalgsmedlem linda.dagestad.oygarden@politiker.arendal.no 95 17 40 10
Anders Kylland Fremskrittspartiet Utvalgsmedlem Anders.Kylland@politiker.arendal.no 99 25 01 78
Ingebjørg Godskesen Pensjonistpartiet Utvalgsmedlem ingebjorg.amanda.godskesen@politiker.arendal.no 90 50 95 08
Pål Koren Pedersen Venstre Varamedlem i utvalg Pal.Koren.Pedersen@politiker.arendal.no 40841320
Jens Aldo Carrizo-Nilsen Miljøpartiet De Grønne Varamedlem i utvalg jens.aldo.carrizo-nilsen@politiker.arendal.no 94242626
Einar Krafft Myhren Sosialistisk Venstreparti Varamedlem i utvalg einar.krafft.myhren@politiker.arendal.no 92254748
Erik Fløystad Senterpartiet Varamedlem i utvalg erik.floystad@politiker.arendal.no 97789272
Øystein Olsen Krogstad Kristelig Folkeparti Varamedlem i utvalg oystein.olsen.krogstad@politiker.arendal.no 99742733
Vigdis Thorbjørnsen Arbeiderpartiet Varamedlem i utvalg Vigdis.thorbjornsen@politiker.arendal.no 97767763
Fredrik Wilhelm Schulze Arbeiderpartiet Varamedlem i utvalg fredrik.wilhelm.schulze@politiker.arendal.no 95933509
Ingjerd Livollen Senterpartiet Varamedlem i utvalg ingjerd.livollen@politiker.arendal.no 91875934
Jelena Høegh-Omdal Arbeiderpartiet Varamedlem i utvalg Jelena.Hoegh-Omdal@politiker.arendal.no 47377873
Atle Svendal Arbeiderpartiet Varamedlem i utvalg atle.svendal@politiker.arendal.no 92016370
Benedikte Nilsen Glommen Høyre Varamedlem i utvalg Benedikte.Nilsen.Glommen@politiker.arendal.no 91648328
Erik Johan Tellefsen Lindøe Høyre Varamedlem i utvalg erik.lindoe@politiker.arendal.no 45281104
Roar Daniel Gundersen Høyre Varamedlem i utvalg Roar.daniel.gundersen@politiker.arendal.no 90095768
Nina Roland Høyre Varamedlem i utvalg nina.roland@politiker.arendal.no 90024318
Andreas Arff Fremskrittspartiet Varamedlem i utvalg andreas.arff@politiker.arendal.no
Ingrid D. Skårmo Fremskrittspartiet Varamedlem i utvalg Ingrid.skarmo@politiker.arendal.no 98010134
Edward Terjesen Uavhengig Varamedlem i utvalg edward.terjesen@politiker.arendal.no 93482814
Maurith Julie Fagerland Fremskrittspartiet Varamedlem i utvalg Maurith.Julie.Fagerland@politiker.arendal.no 90937783
Knut Arne Tveiten Helsepartiet Varamedlem i utvalg knut.tveiten@politiker.arendal.no 99728014
Kristina Stenlund Larsen Uavh. Varamedlem i utvalg kristina.stenlund.larsen@politiker.arendal.no 91522038
Thore Kristian Karlsen Arendalslista Varamedlem i utvalg thore.kristian.karlsen@politiker.arendal.no 91831425