Helse- og omsorgsutvalget - Arendal kommune

Helse- og omsorgsutvalget

Helse- og omsorgsutvalget innstiller til bystyret i saker som omhandler helse, omsorg og levekår. Innenfor sitt ansvarsområde kan utvalget ta opp saker som gjelder kommunens styring og utvikling. Utvalget skal legge hovedvekt på langsiktig styring og utvikling av lokalsamfunnet gjennom aktivt politisk engasjement.

Møter

Helse- og omsorgsutvalgets møteplan

Medlemmer i helse- og omsorgsutvalget

Se alle medlemmer i helse- og omsorgsutvalget