Formannskapet

Formannskapet skal behandle økonomiplan, budsjett og forslag til skattevedtak før disse sakene legges fram for bystyret til endelig diskusjon og vedtak. Formannskapet har ansvar for utarbeidelse av eierskapsmelding og oppfølging av bystyrets vedtak i saken. Formannskapet behandler og treffer vedtak i saker som bystyret har delegert til formannskapet, og kan også behandle hastesaker. 

Møter

Formannskapets møteplan

Medlemmer i formannskapet

Se alle medlemmer i formannskapet
Formannskapet
Navn Parti Rolle Kontaktinformasjon Tlf
Robert Cornels Nordli Arbeiderpartiet Ordfører robert.cornels.nordli@arendal.kommune.no 95 75 99 90
Terje Eikin Kristelig Folkeparti Varaordfører terje.eikin@arendal.kommune.no 99 45 06 88
Nina Jentoft Arbeiderpartiet Utvalgsmedlem Nina.Jentoft@politiker.arendal.no 48 01 05 39
Milly Olimstad Grundesen Senterpartiet Utvalgsmedlem Milly.O.Grundesen@politiker.arendal.no 91 64 83 59
Inger Brokka De Ruiter Sosialistisk Venstreparti Utvalgsmedlem Inger.Brokka.De.Ruiter@politiker.arendal.no 92 05 90 47
Geir Fredrik Sissener Høyre Utvalgsmedlem Geir.Fredrik.Sissener@politiker.arendal.no 95 10 60 18
Linda Dagestad Øygarden Høyre Utvalgsmedlem linda.dagestad.oygarden@politiker.arendal.no 95 17 40 10
Anders Kylland Fremskrittspartiet Utvalgsmedlem Anders.Kylland@politiker.arendal.no 99 25 01 78
Ingebjørg Godskesen Pensjonistpartiet Utvalgsmedlem ingebjorg.amanda.godskesen@politiker.arendal.no 90 50 95 08
Hege Fjeldstad Larsen Møtesekretær hege.fjeldstad.larsen@arendal.kommune.no