Formannskapet - Arendal kommune

Formannskapet

Formannskapet skal behandle økonomiplan, budsjett og forslag til skattevedtak før disse sakene legges fram for bystyret til endelig diskusjon og vedtak. Formannskapet har ansvar for utarbeidelse av eierskapsmelding og oppfølging av bystyrets vedtak i saken. Formannskapet behandler og treffer vedtak i saker som bystyret har delegert til formannskapet, og kan også behandle hastesaker. 

Møter

Formannskapets møteplan

Medlemmer i formannskapet

Se alle medlemmer i formannskapet
Formannskapet
Navn Parti Rolle Kontaktinformasjon Tlf
Robert Cornels Nordli Arbeiderpartiet Ordfører robert.cornels.nordli@arendal.kommune.no 95 75 99 90
Terje Eikin Kristelig Folkeparti Varaordfører terje.eikin@arendal.kommune.no 99 45 06 88
Nina Jentoft Arbeiderpartiet Utvalgsmedlem Nina.Jentoft@politiker.arendal.no 48 01 05 39
Milly Olimstad Grundesen Senterpartiet Utvalgsmedlem Milly.O.Grundesen@politiker.arendal.no 91 64 83 59
Inger Brokka De Ruiter Sosialistisk Venstreparti Utvalgsmedlem Inger.Brokka.De.Ruiter@politiker.arendal.no 92 05 90 47
Geir Fredrik Sissener Høyre Utvalgsmedlem Geir.Fredrik.Sissener@politiker.arendal.no 95 10 60 18
Linda Dagestad Øygarden Høyre Utvalgsmedlem linda.dagestad.oygarden@politiker.arendal.no 95 17 40 10
Anders Kylland Fremskrittspartiet Utvalgsmedlem Anders.Kylland@politiker.arendal.no 99 25 01 78
Ingebjørg Godskesen Pensjonistpartiet Utvalgsmedlem ingebjorg.amanda.godskesen@politiker.arendal.no 90 50 95 08
Pål Koren Pedersen Venstre Varamedlem i utvalg Pal.Koren.Pedersen@politiker.arendal.no 40841320
Jens Aldo Carrizo-Nilsen Miljøpartiet De Grønne Varamedlem i utvalg jens.aldo.carrizo-nilsen@politiker.arendal.no 94242626
Einar Krafft Myhren Sosialistisk Venstreparti Varamedlem i utvalg einar.krafft.myhren@politiker.arendal.no 92254748
Erik Fløystad Senterpartiet Varamedlem i utvalg erik.floystad@politiker.arendal.no 97789272
Øystein Olsen Krogstad Kristelig Folkeparti Varamedlem i utvalg oystein.olsen.krogstad@politiker.arendal.no 99742733
Vigdis Thorbjørnsen Arbeiderpartiet Varamedlem i utvalg Vigdis.thorbjornsen@politiker.arendal.no 97767763
Fredrik Wilhelm Schulze Arbeiderpartiet Varamedlem i utvalg fredrik.wilhelm.schulze@politiker.arendal.no 95933509
Ingjerd Livollen Senterpartiet Varamedlem i utvalg ingjerd.livollen@politiker.arendal.no 91875934
Jelena Høegh-Omdal Arbeiderpartiet Varamedlem i utvalg Jelena.Hoegh-Omdal@politiker.arendal.no 47377873
Atle Svendal Arbeiderpartiet Varamedlem i utvalg atle.svendal@politiker.arendal.no 92016370
Benedikte Nilsen Glommen Høyre Varamedlem i utvalg Benedikte.Nilsen.Glommen@politiker.arendal.no 91648328
Erik Johan Tellefsen Lindøe Høyre Varamedlem i utvalg erik.lindoe@politiker.arendal.no 45281104
Roar Daniel Gundersen Høyre Varamedlem i utvalg Roar.daniel.gundersen@politiker.arendal.no 90095768
Nina Roland Høyre Varamedlem i utvalg nina.roland@politiker.arendal.no 90024318
Andreas Arff Fremskrittspartiet Varamedlem i utvalg andreas.arff@politiker.arendal.no
Ingrid D. Skårmo Fremskrittspartiet Varamedlem i utvalg Ingrid.skarmo@politiker.arendal.no 98010134
Edward Terjesen Uavhengig Varamedlem i utvalg edward.terjesen@politiker.arendal.no 93482814
Maurith Julie Fagerland Fremskrittspartiet Varamedlem i utvalg Maurith.Julie.Fagerland@politiker.arendal.no 90937783
Knut Arne Tveiten Helsepartiet Varamedlem i utvalg knut.tveiten@politiker.arendal.no 99728014
Kristina Stenlund Larsen Uavh. Varamedlem i utvalg kristina.stenlund.larsen@politiker.arendal.no 91522038
Thore Kristian Karlsen Arendalslista Varamedlem i utvalg thore.kristian.karlsen@politiker.arendal.no 91831425