Eierskapsutvalget - Arendal kommune

Eierskapsutvalget

Eierskapsutvalget skal ivareta kommunens eierskapsinteresser. 
Det skal legges til rette for en aktiv og tydelig eierstyring av foretak og selskaper som kommunen har eierinteresser i.

Ansvarsområde: 

  • Utarbeide eierskapsmelding. En slik melding skal utarbeides i løpet av det første året i valgperioden 
  • Oppfølging av bystyrets vedtak i eierskapsmeldingen 
  • Dialog med selskaper som kommuner eier eller er deleier i 
  • Generalforsamling for kommunens heleide aksjeselskaper, med mindre noe annet er bestemt 
  • Samarbeid med næringsaktører, arbeids- og næringslivsorganisasjoner, kompetansemiljø og virkemiddelapparat 
  •  Gi innspill ved utarbeidelse og revisjon av næringsplan.

Eierskapsutvalgets møteplan. 

Medlemmer

Se alle medlemmer i eierskapsutvalget

Robert Cornels Nordli (Ap) - leder
Inger Brokka de Ruiter (SV) - nestleder
Nina Jentoft (Ap)
Anders Kylland (FrP)
Haagen Poppe (H)

Personlige varamedlemmer:
Svein Monsen (Ap)
Amina Bitar (SV)
Karl Fredrik Lundberg (Ap)
Ingebjørg Godskesen (Pp)
Nina Roland (H)