Bystyret - Arendal kommune

Bystyret

Bystyret er kommunens øverste politiske myndighet. Det består av 39 folkevalgte representanter, som velges hvert fjerde år. Bystyret ledes av ordføreren. Bystyret bestemmer hovedlinjene i utviklingen av byen og kommunens tjenester, blant annet fordelingen av pengene kommunen har til rådighet.

Bystyremøter

Bystyremøtene er åpne for publikum. Du kan også se alle bystyremøter direkte eller i opptak. 

Medlemmer i bystyret

Se alle medlemmer i bystyret
Bystyret
Navn Parti Rolle Tlf
Robert Cornels Nordli Ap Ordfører 95 75 99 90
Terje Eikin KrF Varaordfører 99 45 06 88
Nina Jentoft Ap Utvalgsmedlem 48 01 05 39
Jelena Høegh-Omdal Ap Utvalgsmedlem 47 37 78 73
Svein Harald Monsen Ap Utvalgsmedlem 98 88 18 37
Josef Hæier Ap Utvalgsmedlem 40 24 83 65
Ramani Nordli Ap Utvalgsmedlem 90 53 11 91
Arne Jenssen Ap Utvalgsmedlem 41 41 60 76
Vanja Grut Ap Utvalgsmedlem 92 86 83 75
Vigdis Thorbjørnsen Ap Utvalgsmedlem 97 76 77 63
Cathrine Krogstad Hansen Ap Utvalgsmedlem 41 42 05 56
Atle Svendal Ap Utvalgsmedlem 92 01 63 70
Øystein Olsen Krogstad KrF Utvalgsmedlem 99 74 27 33
Inger Brokka De Ruiter SV Utvalgsmedlem 92 05 90 47
Einar Krafft Myhren SV Utvalgsmedlem 92 25 47 48
Fredrik Wilhelm Schulze Ap Utvalgsmedlem 95 93 35 09
Pål Koren Pedersen V Utvalgsmedlem 40 84 13 20
Milly Olimstad Grundesen Sp Utvalgsmedlem 91 64 83 59
Erik Fløystad Sp Utvalgsmedlem 97 78 92 72
Ingjerd Livollen Sp Utvalgsmedlem 91 87 59 34
Jens Aldo Carrizo-Nilsen MDG Utvalgsmedlem 94 24 26 26
Geir Fredrik Sissener H Utvalgsmedlem 95 10 60 18
Roar Daniel Gundersen H Utvalgsmedlem 90 09 57 68
Linda Dagestad Øygarden H Utvalgsmedlem 95 17 40 10
Benedikte Nilsen Glommen H Utvalgsmedlem 91 64 83 28
Haagen Poppe H Utvalgsmedlem 95 16 93 25
Kristoffer Andreas Lyngvi H Utvalgsmedlem 46 46 58 79
Nina Roland H Utvalgsmedlem 90 02 43 18
Erik Johan Tellefsen Lindøe H Utvalgsmedlem 45 28 11 04
Anders Kylland FrP Utvalgsmedlem 99 25 01 78
Andreas Arff FrP Utvalgsmedlem
Ingrid D. Skårmo FrP Utvalgsmedlem 98 01 01 34
Edward Terjesen Uavh Utvalgsmedlem 93 48 28 14
Maurith Julie Fagerland FrP Utvalgsmedlem 90 93 77 83
Knut Arne Tveiten Hp Utvalgsmedlem 99 72 80 14
Thore Kristian Karlsen Arendalslista Utvalgsmedlem 91 83 14 25
Kristina Stenlund Larsen Uavh. Utvalgsmedlem 91 52 20 38
Ingebjørg Godskesen Pp Utvalgsmedlem 90 50 95 08
Jonny Ingebrigtsen Ap Utvalgsmedlem 47 45 13 07
Jan Askeland Ap Varamedlem 91 59 94 30
Runo Nygård Ap Varamedlem 91 33 63 71
Morten Kraft Ap Varamedlem 90 03 80 52
Ann Camilla Schulze-Krogh Ap Varamedlem
Amir Poya Ghazi Ap Varamedlem
Steinar Rasmussen Ap Varamedlem 91 67 34 44
Fauzia Mohamed Hashi Ap Varamedlem
Tanja Maria Javnes Sandåker Ap Varamedlem
Petter Vinje Svendsen Ap Varamedlem 90 60 65 60
Monika Andersen Sp Varamedlem 46 94 29 30
Jarl Steinar Odinsen Ap Varamedlem 90 61 96 88
Jan Rudy Kristensen Ap Varamedlem 95 70 38 90
Siw Lene Mosand Kristensen Ap Varamedlem 95 44 73 37
Ole Glenn Tvermyr KrF Varamedlem 97 50 55 32
Ingebjørg Berstad Torp KrF Varamedlem 90 54 34 23
Åse Høiås Nilsen KrF Varamedlem 90 82 47 66
Thea Eikin KrF Varamedlem 47 66 10 98
Jan Willy Jensen KrF Varamedlem 90 88 08 88
Amina Bitar SV Varamedlem 41 14 67 06
Rune Sævre SV Varamedlem 99 56 81 02
Tunne Torstveit SV Varamedlem
Karen Landmark SV Varamedlem
Gjermund Orrego Bjørndahl SV Varamedlem 90 11 59 82
Svala Torstveit SV Varamedlem
Ivar Grødal V Varamedlem 92 20 23 68
Mona Hauglid V Varamedlem 41 02 43 32
May Christine Arntzen V Varamedlem 90 27 16 00
Birthe Engesland Sp Varamedlem 91 57 22 72
Erik Olimstad Sp Varamedlem 91 35 86 66
Rune Wærstad Sp Varamedlem 90 63 57 65
Siv Brekka Sp Varamedlem 95 92 95 44
Kristen Bjormyr Sp Varamedlem 95 20 20 30
Gina Lundberg Sp Varamedlem
Silje Vanessa Samuelsen Uavhengige Varamedlem 46 57 05 90
Martine Alise Kvam MDG Varamedlem 40 60 59 79
Jenny Rose Bengtson MDG Varamedlem
Bjørg Fossli MDG Varamedlem
Gunn Haga Brekka H Varamedlem 91 30 52 97
Torill Rolstad Larsen H Varamedlem
Amalie Kollstrand H Varamedlem
Maiken Messel H Varamedlem 99 77 30 63
Elin Mee Lunde H Varamedlem 99 31 59 14
Ole Tom Tjuslia H Varamedlem 92 82 48 82
Camilla Lien H Varamedlem
Heidi Tellefsen H Varamedlem
Sidsel Pettersen H Varamedlem 91 35 10 71
Kai Olav Fredriksen H Varamedlem 93 06 41 41
Geir Magne Lundstøl H Varamedlem
Torbjørn Nilsen FrP Varamedlem 95 03 31 89
Christian Byholt Endresen FrP Varamedlem 90 53 71 34
Åshild Bruun-Gundersen FrP Varamedlem 45 67 18 12
Odd-Arild Lilleaas FrP Varamedlem
Raymond Skorstad FrP Varamedlem 92 42 22 08
Johnny Ingwersen FrP Varamedlem
Martin Arff FrP Varamedlem
Sylvi Hardy FrP Varamedlem
Egil Hagen Hp Varamedlem 90 71 60 53
Finn Øygarden Hp Varamedlem
Renate Hornli Johansen Hp Varamedlem
Tove Andreassen Hp Varamedlem
Tomm Wilgaard Christiansen Sp Varamedlem 90 60 23 34
Odd Austarheim Arendalslista Varamedlem 91 78 85 93
Anne-Cathrine Nygård Uavhengige Varamedlem 99 41 09 15
Randolph Christian Endresen Arendalslista Varamedlem 45 48 97 71
Bente L. Nilsen Arendalslista Varamedlem 90 60 44 56
Harrieth Møller Lindset Pp Varamedlem 48 23 55 60
Anne-Grete Næs Heddan Pp Varamedlem 99 59 00 76
Jon Lindset Pp Varamedlem 95 70 53 07
Arne Martin Thorbjørnsen Pp Varamedlem
Janne Rørvik Rødt Varamedlem
Lætif Akber Rødt Varamedlem 47 31 49 20
Gunhilde Langerud Rødt Varamedlem
Adrian Ledaal Gundersen Rødt Varamedlem 96 90 73 13
Kristine Bjørndal Paulsen Møtesekretær

 


Robert Cornels Nordli (Ap) er ordfører og Terje Eikin (KrF) er varaordfører.

Posisjonen:

Arbeiderpartiet, Kristelig Folkeparti, Venstre og Senterpartiet. 

Opposisjonen:  

Høyre, Fremskrittspartiet, Arendalslista*, Pensjonistpartiet, Helsepartiet, Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet De Grønne.

Geir Fredrik Sissener (H) er opposisjonsleder.

Gruppeledere 

•    Arbeiderpartiet: Atle Svendal
•    Arendalslista*: Thore K. Karlsen 
•    Fremskrittspartiet: Anders Kylland
•    Helsepartiet: Knut Arne Tveiten
•    Høyre: Geir Fredrik Sissener
•    Kristelig Folkeparti: Terje Eikin
•    Miljøpartiet De Grønne: Jens Aldo Carrizo-Nilsen
•    Pensjonistpartiet: Ingebjørg Godskesen
•    Senterpartiet: Erik Fløystad
•    SV: Inger Brokka de Ruiter
•    Venstre: Pål Koren Pedersen

* Endret navn fra Hovelista til Arendalslista 20.06.22