Arbeidsutvalg - Arendal kommune

Arbeidsutvalg

Arbeidsutvalgene er politisk oppnevnt og skal jobbe med spesifikke saker og fagområder.

Utvalg - politisk organisering 2023-2027

Møtekalenderen til utvalg - politisk organisering 2023-2027

Medlemmer

Se alle medlemmer i utvalg for politisk organisering 2023-2027
Utvalg - politisk organisering 2023-2027
Navn Parti Rolle E-post Tlf
Atle Svendal Arbeiderpartiet Leder i utvalg atle.svendal@politiker.arendal.no 92 01 63 70
Erik Johan Tellefsen Lindøe Høyre Nestleder i utvalg erik.lindoe@politiker.arendal.no 45 28 11 04
Terje Eikin Kristelig Folkeparti Utvalgsmedlem terje.eikin@arendal.kommune.no 99 45 06 88
Jens Aldo Carrizo-Nilsen Miljøpartiet De Grønne Utvalgsmedlem jens.aldo.carrizo-nilsen@politiker.arendal.no 94 24 26 26
Ingebjørg Godskesen Pensjonistpartiet Utvalgsmedlem ingebjorg.amanda.godskesen@politiker.arendal.no 90 50 95 08
Thore Kristian Karlsen Arendalslista Utvalgsmedlem thore.kristian.karlsen@politiker.arendal.no 91 83 14 25
Knut Tveiten Helsepartiet Utvalgsmedlem Knut.Tveiten@politiker.arendal.no 99 72 80 14
Jonny Ingebrigtsen Ap Utvalgsmedlem jonny.ingebrigtsen@politiker.arendal.no 47 45 13 07
Pål Koren Pedersen Venstre Utvalgsmedlem Pal.Koren.Pedersen@politiker.arendal.no 40 84 13 20
Inger Brokka de Ruiter SV Utvalgsmedlem Inger.Brokka.De.Ruiter@politiker.arendal.no 92 05 90 47
Ingjerd Livollen Senterpartiet Utvalgsmedlem ingjerd.livollen@politiker.arendal.no 91 87 59 34
Anders Kylland Fremskrittspartiet Utvalgsmedlem Anders.Kylland@politiker.arendal.no 99 25 01 78

 

 

Arbeidsutvalg - politisk organisering 2023-2027

Møtekalenderen til arbeidsutvalg - politisk organisering 2023-2027

Medlemmer

Se alle medlemmer i arbeidsutvalg for politisk organisering 2023-2027
Arbeidsutvalg - politisk organisering 2023-2027
Navn Parti Rolle E-post Tlf
Atle Svendal Arbeiderpartiet Leder i utvalg atle.svendal@politiker.arendal.no 92 01 63 70
Erik Johan Tellefsen Lindøe Høyre Nestleder i utvalg erik.lindoe@politiker.arendal.no 45 28 11 04
Anders Kylland Fremskrittspartiet Utvalgsmedlem Anders.Kylland@politiker.arendal.no 99 25 01 78
Ingjerd Livollen Senterpartiet Utvalgsmedlem ingjerd.livollen@politiker.arendal.no 91 87 59 34
Inger Brokka de Ruiter SV Utvalgsmedlem Inger.Brokka.De.Ruiter@politiker.arendal.no 92 05 90 47

 

 

Arbeidsutvalg - trafikksikkerhet

Møtekalenderen til arbeidsutvalget for trafikksikkerhet

Medlemmer

Arbeidsutvalg - trafikksikkerhet
Navn Parti Rolle E-post Tlf
Øystein Olsen Krogstad KrF Leder oystein.olsen.krogstad@politiker.arendal.no 99 74 27 33
Arne Jenssen Ap Medlem Arne.Jenssen@politiker.arendal.no 41 41 60 76
Kristoffer Andreas Lyngvi H Medlem Kristoffer.A.Lyngvi@politiker.arendal.no 46 46 58 79
Maurith Julie Fagerland Frp Medlem Maurith.Julie.Fagerland@politiker.arendal.no 90 93 77 83


Arbeidsutvalg - barnehage

Møtekalenderen til arbeidsutvalget for barnehage

Medlemmer

Arbeidsutvalg - barnehage
Navn Parti Rolle E-post Tlf
Linda Dagestad Øygarden H Leder i utvalg linda.dagestad.oygarden@politiker.arendal.no 95 17 40 10
Jelena Høegh-Omdal Ap Medlem Jelena.Hoegh-Omdal@politiker.arendal.no 47 37 78 73
Ingjerd Livollen Sp Medlem ingjerd.livollen@politiker.arendal.no 91 87 59 34
Jonny Ingebrigtsen Rødt Medlem jonny.ingebrigtsen@politiker.arendal.no 47 45 13 07


Arbeidsutvalg - skole

Møtekalenderen til arbeidsutvalget for skole

Medlemmer

Arbeidsutvalg - skole
Navn Parti Rolle E-post Tlf
Cathrine Krogstad Hansen Ap Leder Cathrine.Krogstad.Hansen@politiker.arendal.no 41 42 05 56
Edward Terjesen Hp Medlem edward.terjesen@politiker.arendal.no 91 83 14 25
Øystein Olsen Krogstad KrF Medlem oystein.olsen.krogstad@politiker.arendal.no 99 74 27 33
Kristoffer Andreas Lyngvi H Medlem Kristoffer.A.Lyngvi@politiker.arendal.no 46 46 58 79
Ingjerd Livollen Sp Medlem ingjerd.livollen@politiker.arendal.no 91 87 59 34


Arbeidsutvalg - barnevern og forebyggende tjenester

Møtekalenderen til arbeidsutvalget for barnevern og forebyggende tjenester

Medlemmer

Arbeidsutvalg - barnevern og forebyggende tjenester
Navn Parti Rolle E-post Tlf
Nina Jentoft Arbeiderpartiet Leder i utvalg Nina.Jentoft@politiker.arendal.no 48 01 05 39
Benedikte Nilsen Glommen Høyre Utvalgsmedlem Benedikte.Nilsen.Glommen@politiker.arendal.no 91 64 83 28
Anders Kylland Fremskrittspartiet Utvalgsmedlem Anders.Kylland@politiker.arendal.no 99 25 01 78