Arbeidsmiljøutvalget - Arendal kommune

Arbeidsmiljøutvalget

Arbeidsmiljøutvalget

Arbeidsmiljøutvalget (AMU) i Arendal består av 10 medlemmer, fem fra arbeidstakersiden og fem fra arbeidsgiversiden. AMUs rolle er å gi råd og ta beslutninger i spørsmål som har betydning for arbeidsmiljø og sikkerhet.

Arbeidsmiljøutvalgets møteplan

​Medlemmer

Se alle medlemmer i arbeidsmiljøutvalget
 • Karl Mork, leder
 • Inger Hegna, nestleder    
 • Anita Samuelsen, Fagforbundet
 • Lene Haugen, Fagforbundet
 • Cathrine Berge, Delta
 • Odd Helge Widding, Utdanningsforbundet

Vara

 • Renate Johansen, NSF
 • Nina Sommerseth, Fagforbundet
 • Grete Stebekk Hommelsgård, Fagforbundet
 • Tor Erik Olsen, Delta
 • Anniken Lundervold Holtan, Utdanningsforbundet
  Bente Fidje, FO