Administrasjonsutvalget - Arendal kommune

Administrasjonsutvalget

Administrasjonsutvalget

Administrasjonsutvalget består av 13 medlemmer. Av disse er ni folkevalgte og fire tillitsvalgte. Utvalget behandler saker som gjelder forholdet mellom kommunen som arbeidsgiver og de ansatte.

Administrasjonsutvalgets møteplan

Medlemmer

Se alle medlemmer i administrasjonsutvalget