Slik kan du påvirke politisk - Arendal kommune

Slik kan du påvirke politisk

Arendal kommune og bystyret ønsker engasjerte innbyggere. Kommunen inviterer med jevne mellomrom til dialog med innbyggerne. Eksempler på dette er åpne møter, befaringer og mulighet for å komme med skriftlig innspill til planer. Vi legger dette ut på nettsiden under kunngjøringer og på vår facebookside. Hvis du ikke bruker sosiale medier kan du også se innlegg fra Facebook og Twitter på vår Hvis du ikke bruker sosiale medier kan du også se innlegg fra Facebook og Twitter på vår aktueltside

Kontakt en politiker

Har du en god idé om hvordan vi kan utvikle Arendal kommune hører vi gjerne fra deg.
Ta kontakt med bystyret - send en e-post til en representant. 

Ta kontakt med et råd

Arendal kommune har fire råd. Samarbeid gjerne med et av disse om du har politiske saker du ønsker å utfordre bystyret på.  

Besøk et gruppemøte 

De politiske partiene har gruppemøter hvor de forbereder saker som skal behandles. Alle partiene tar imot engasjerte innbyggere som ønsker å gi en kort informasjon om et tiltak de tenker er viktig.

Slik sender du inn et innbyggerforslag

Hvis du er opptatt av en politisk sak kan du fremme et innbyggerforslag.

  • Skriv tydelig hva forslaget handler om. I løpet av samme valgperiode kan ikke det samme forslaget behandles mer enn én gang. Den samme saken kan altså ikke behandles flere ganger i samme periode.
  • Skaff minst 300 underskrifter fra personer som støtter forslaget. Underskriftene må inneholde fullt navn og adresse. Adressene må bekrefte at alle som har underskrevet bor i Arendal. Hvis adressene mangler kan forslaget avvises.
  • Du kan bruke nettportalen minsak.no til å foreslå saker og samle underskrifter.