Politisk møtekalender

En oversikt over politiske møter, saker og medlemmer i politiske utvalg.

Kontrollutvalget
Politiske saker før 2010

Korona: slik gjennomfører vi møter

Etter påske avholdes alle politiske møter som planlagt, men som nettbaserte møter så lenge det ikke anbefales å samle folk til fysiske møter.
 Se opptak av møter.