Kontrollutvalget

Kontrollutvalget forestår på vegne av bystyret det løpende tilsyn med forvaltningen i kommunen (kommunelovens § 77). Utvalget påser at revisjonen fungerer på betryggende måte.

Kontrollutvalget består av 5 medlemmer med varamedlemmer. Bystyret velger selv medlemmer og varamedlemmer til utvalget, og blant medlemmene leder og nestleder.

Utelukket fra valg er ordfører, varaordfører, medlemmer og varamedlemmer av formannskapet, medlemmer og varamedlemmer av kommunal nemnd med beslutningsmyndighet (Jfr. Kommunelovens § 10a) og ansatte i kommunen. For øvrig gjelder kommunelovens regler om valg av faste utvalg.

Møteplan og sakspapirer

Fra 1/7-14 overtok Temark sekretariatsfunksjonen for kontrollutvalget i Arendal. Sakspapirer finner du på nettsidene til Temark.

Medlemmer

Liv Andersen, Nestleder, AP
Anne Rostad, Medlem, SV
Terje Stiansen, Medlem, FRP
Kristian Bjormyr, Medlem, SP
Jan Willy Jensen, Varamedlem, KRF
Nina Roland, Varamedlem, H
Jan Kløvstad, Varamedlem, V
Wenche Madshaven, Varamedlem, FRP
Tor Jacobsen, Varamedlem, AP
Fant du det du lette etter?