Kommunereform og sammenslåing

Vedtak i bystyret 23. juni 2016

  1. Arendal bystyre ønsker å takke Gjerstad kommune, Risør kommune, Vegårshei kommune og Tvedestrand kommune for et godt samarbeid om å lage intensjonsavtale. En spesiell takk til Ordfører i Risør Per Kristian Lunden som gjorde en svært god jobb som prosessveileder.
  2. Innbyggerne i 4k-øst har gjennom innbyggerundersøkelsen gitt klart til uttrykk at de ikke ønsker en ny kommune bestående av Gjerstad, Risør, Tvedestrand og Arendal. Det tar bystyret til etterretning.
  3. Arendal kommune driver i dag et utstrakt samarbeid med sine nabokommuner for å gi gode tjenester til innbyggerne. Samarbeidet er størst med tilgrensende kommuner.
  4. Arendal bystyret vil også fremover være åpen for dialog med kommuner som ønsker samtale om å bygge en ny kommune.
  5. Arendal komme vil delta aktiv i evalueringen av Østre Agder til høsten for å finne en riktige samarbeidsformer mellom kommunen som er med i dette regionsamarbeidet.

Les saksprotokollen her. Se alle sakens dokumenter i bystyremøte 23. juni 2016

Prosessen fram mot vedtak i bystyret

Innbyggerundersøkelse 4K-Øst (PDF, 2 MB)- presentasjon av resultatene.
 

Intensjonsavtalen: Gjerstad, Tvedestrand, Risør og Arendal - siste versjon (PDF, 604 kB). Oppdatert versjon 27. april 2016

Forhandlingsmøte 1 - 9. mars 2016
Referat fra forhandlingsmøtet 9. mars (PDF, 335 kB)

  • Valg av leder
  • Orientering om rammene for sammenslåing, økonomi m.v.
  • Drøfte og vedta prosessplan, jfr utsendt skisse
  • Oppstart drøfting av intensjonsavtale, jfr utsendt skisse

Forhandlingsmøte 2 - 16. mars og 17. mars 2016
Avslutter arbeidet med foreløpig utkast til intensjonsavtale
Folkemøter i mars for de som velger det.

Politisk behandling - slutten av mars
Politisk behandling i den enkelte kommune av foreløpig utkast til intensjonsavtale (PDF, 132 kB)

Felles formannskapsmøte - 30. mars 2016

Forhandlingsmøte 3 - 6. april og 7. april 2016
Referat fra forhandlingsmøtet 6.- 7. april (PDF, 585 kB)
Signert intenssjonsavtale 7. april - utgått versjon (PDF, 324 kB)

Forhandlinger med utgangspunkt i foreløpig utkast til intensjonsavtale og med de signalene kommunene har med seg tilbake fra behandlingen i den enkelte kommune
Evt. med undertegning av forslag til intensjonsavtale (med forbehold om kommunestyrets godkjenning ) 
 

Innbyggerinvolvering - april og mai
Ulike former for innbyggerinvolvering april – mai. Gjennomføres i regi av den enkelte kommune. Både åpne møter, møter med organisasjoner m.v.

Politisk behandling - slutten av april
Politisk behandling i den enkelte kommune av forslag til intensjonsavtalene.

10 spørsmål om kommunereformen i din kommune

Kommunene har utgitt en informasjonsbrosjyre med 10 spørsmål om kommunereformen i din kommune. Denne er sendt ut til alle innbyggerne. 

 

Fant du det du lette etter?

Arbeidet med kommunereform er avsluttet.

Kontaktinfo

Forhandlingsutvalg

Arendal kommune
Representanter:
Ordfører Robert Nordli
Varaordfører Terje Eikin
Opposisjonsleder Anders Kylland
Rådmann Harald Danielsen
Hovedtillitsvalgt Sølvi Christensen

Risør kommune
www.risor.kommune.no
Representanter
Ordfører Per Lunden
Varaordfører Elen Lauvhjell
Opposisjonsleder Mona Stray Rambo
Rådmann Trond Aslaksen
Hovedtillitsvalgt Bente Trulsvik

Tvedestrand kommune
www.tvedestrand.kommune.no
Representanter
Ordfører Jan Dukene
Varaordfører June Marcussen
Opposisjonsleder May-Britt Lunde
Fung. rådmann Øyvind Johannesen
Hovedtillitsvalgt Anita Lunde

Gjerstad kommune
www.gjerstad.kommune.no
Representanter
Ordfører Inger Løite
Varaordfører Knut Erik Ulltveit
Opposisjonsleder Rune Hagestrand
Rådmann Torill Neset
Hovedtillitsvalgt Jeanette Bråten