Bystyret

Arendal kommune har et bystyre med 39 medlemmer. De blir valgt hver fjerde år. Det sittende bystyret ble valgt i 2019.

Hvem sitter i bystyret?

Oversikt over medlemmer i bystyret finner du i bystyrets møtekalender.

Robert Cornels Nordli (Ap) er ordfører og Terje Eikin (KrF) er varaordfører.

Posisjonen:

Arbeiderpartiet, Kristelig Folkeparti, Venstre, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne.

Opposisjonen:  

Høyre, Fremskrittspartiet, Hovelista, Pensjonistpartiet, Helsepartiet, Rødt og Sosialistisk Venstreparti.

Geir Fredrik Sissener (H) er opposisjonsleder.

Bystyremøter

Bystyremøtene er åpne for publikum. Du kan også se alle bystyremøter direkte eller i opptak. 

Gruppeledere 

•    Arbeiderpartiet: Atle Svendal
•    Fremskrittspartiet: Anders Kylland
•    Helsepartiet: Knut Arne Tveiten
•    Hovelista: Thore K. Karlsen 
•    Høyre: Geir Fredrik Sissener
•    Kristelig Folkeparti: Terje Eikin
•    Miljøpartiet De Grønne: Jens Aldo Carrizo-Nilsen
•    Pensjonistpartiet: Ingebjørg Godskesen
•    Rødt: Jonny Ingebrigtsen
•    Senterpartiet: Erik Fløystad
•    SV: Inger Brokka de Ruiter
•    Venstre: Cathrine Høyesen Hall