Bystyret

Arendal kommune har et bystyre med 39 medlemmer. De blir valgt hver fjerde år. Det sittende bystyret ble valgt i 2019.

Hvem sitter i bystyret?

Robert Cornels Nordli (Ap) er ordfører og Terje Eikin (KrF) er varaordfører.

Posisjonen:

Arbeiderpartiet, Kristelig Folkeparti, Venstre, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne.

Opposisjonen:  

Høyre, Fremskrittspartiet, Hovelista, Pensjonistpartiet, Helsepartiet, Rødt og Sosialistisk Venstreparti.

Geir Fredrik Sissener (H) er opposisjonsleder.

Bystyret
Navn Parti Rolle E-post Tlf
Robert Cornels Nordli Arbeiderpartiet Ordfører robert.cornels.nordli@arendal.kommune.no 95 75 99 90
Terje Eikin Kristelig Folkeparti Varaordfører terje.eikin@arendal.kommune.no 99 45 06 88
Nina Jentoft Arbeiderpartiet Utvalgsmedlem Nina.Jentoft@politiker.arendal.no 48 01 05 39
Jelena Høegh-Omdal Arbeiderpartiet Utvalgsmedlem Jelena.Hoegh-Omdal@politiker.arendal.no 47 37 78 73
Svein Harald Monsen Arbeiderpartiet Utvalgsmedlem svein.harald.monsen@politiker.arendal.no 98 88 18 37
Josef Hæier Arbeiderpartiet Utvalgsmedlem josef.haeier@politiker.arendal.no 40 24 83 65
Asbjørn Karl Olsen Arbeiderpartiet Utvalgsmedlem Asbjorn.karl.Olsen@politiker.arendal.no 90 53 11 91
Arne Jenssen Arbeiderpartiet Utvalgsmedlem Arne.Jenssen@politiker.arendal.no 41 41 60 76
Vanja Grut Arbeiderpartiet Utvalgsmedlem Vanja.Grut@politiker.arendal.no 92 86 83 75
Vigdis Thorbjørnsen Arbeiderpartiet Utvalgsmedlem Vigdis.thorbjornsen@politiker.arendal.no 97 76 77 63
Cathrine Krogstad Hansen Arbeiderpartiet Utvalgsmedlem Cathrine.Krogstad.Hansen@politiker.arendal.no 41 42 05 56
Atle Svendal Arbeiderpartiet Utvalgsmedlem atle.svendal@politiker.arendal.no 92 01 63 70
Øystein Olsen Krogstad Kristelig Folkeparti Utvalgsmedlem oystein.olsen.krogstad@politiker.arendal.no 99 74 27 33
Inger Brokka De Ruiter Sosialistisk Venstreparti Utvalgsmedlem Inger.Brokka.De.Ruiter@politiker.arendal.no 92 05 90 47
Einar Krafft Myhren Sosialistisk Venstreparti Utvalgsmedlem einar.krafft.myhren@politiker.arendal.no 92 25 47 48
Fredrik Wilhelm Schulze Sosialistisk Venstreparti Utvalgsmedlem fredrik.wilhelm.schulze@politiker.arendal.no 95 93 35 09
Pål Koren Pedersen Venstre Utvalgsmedlem pal.koren.pedersen@politiker.arendal.no 40 84 13 20
Milly Olimstad Grundesen Senterpartiet Utvalgsmedlem Milly.O.Grundesen@politiker.arendal.no 91 64 83 59
Erik Fløystad Senterpartiet Utvalgsmedlem erik.floystad@politiker.arendal.no 97 78 92 72
Ingjerd Livollen Senterpartiet Utvalgsmedlem ingjerd.livollen@politiker.arendal.no 91 87 59 34
Jens Aldo Carrizo-Nilsen Miljøpartiet De Grønne Utvalgsmedlem jens.aldo.carrizo-nilsen@politiker.arendal.no 94 24 26 26
Geir Fredrik Sissener Høyre Utvalgsmedlem Geir.Fredrik.Sissener@politiker.arendal.no 95 10 60 18
Roar Daniel Gundersen Høyre Utvalgsmedlem Roar.daniel.gundersen@politiker.arendal.no 90 09 57 68
Linda Dagestad Øygarden Høyre Utvalgsmedlem linda.dagestad.oygarden@politiker.arendal.no 95 17 40 10
Benedikte Nilsen Glommen Høyre Utvalgsmedlem Benedikte.Nilsen.Glommen@politiker.arendal.no 91 64 83 28
Haagen Poppe Høyre Utvalgsmedlem haagen.poppe@politiker.arendal.no 95 16 93 25
Kristoffer Andreas Lyngvi-Østerhus Høyre Utvalgsmedlem Kristoffer.Lyngvi-Osterhus@politiker.arendal.no 46 46 58 79
Nina Roland Høyre Utvalgsmedlem nina.roland@politiker.arendal.no 90 02 43 18
Erik Johan Tellefsen Lindøe Høyre Utvalgsmedlem erik.lindoe@politiker.arendal.no 45 28 11 04
Anders Kylland Fremskrittspartiet Utvalgsmedlem Anders.Kylland@politiker.arendal.no 99 25 01 78
Andreas Arff Fremskrittspartiet Utvalgsmedlem andreas.arff@politiker.arendal.no
Ingrid D. Skårmo Fremskrittspartiet Utvalgsmedlem Ingrid.skarmo@politiker.arendal.no 98 01 01 34
Edward Terjesen Uavhengige Utvalgsmedlem edward.terjesen@politiker.arendal.no 93 48 28 14
Maurith Julie Fagerland Fremskrittspartiet Utvalgsmedlem Maurith.Julie.Fagerland@politiker.arendal.no 90 93 77 83
Knut Arne Tveiten Helsepartiet Utvalgsmedlem Knut.Arne.Tveiten@politiker.arendal.no 99 72 80 14
Thore Kristian Karlsen Hovelista Utvalgsmedlem thore.kristian.karlsen@politiker.arendal.no 91 83 14 25
Kristina Stenlund Larsen Uavhengige Utvalgsmedlem kristina.stenlund.larsen@politiker.arendal.no 91 52 20 38
Ingebjørg Godskesen Pensjonistpartiet Utvalgsmedlem ingebjorg.amanda.godskesen@politiker.arendal.no 90 50 95 08
Jonny Ingebrigtsen Rødt Utvalgsmedlem jonny.ingebrigtsen@politiker.arendal.no 47 45 13 07
Ramani K. Cornels Nordli Arbeiderpartiet Varamedlem i utvalg 41 66 91 32
Jan Askeland Arbeiderpartiet Varamedlem i utvalg jaaskela@online.no 91 59 94 30
Runo Nygård Arbeiderpartiet Varamedlem i utvalg runo.nygard@gmail.com 91 33 63 71
Morten Kraft Arbeiderpartiet Varamedlem i utvalg 90 03 80 52
Ann Camilla Schulze-Krogh Arbeiderpartiet Varamedlem i utvalg
Amir Poya Ghazi Arbeiderpartiet Varamedlem i utvalg
Steinar Rasmussen Arbeiderpartiet Varamedlem i utvalg 91 67 34 44
Fauzia Mohamed Hashi Arbeiderpartiet Varamedlem i utvalg
Tanja Maria Javnes Sandåker Arbeiderpartiet Varamedlem i utvalg
Petter Vinje Svendsen Arbeiderpartiet Varamedlem i utvalg vinsve@gmail.com 90 60 65 60
Monika Andersen Arbeiderpartiet Varamedlem i utvalg 46 94 29 30
Jarl Steinar Odinsen Arbeiderpartiet Varamedlem i utvalg 90 61 96 88
Jan Rudy Kristensen Arbeiderpartiet Varamedlem i utvalg 95 70 38 90
Siw Lene Mosand Kristensen Arbeiderpartiet Varamedlem i utvalg 95 44 73 37
Ole Glenn Tvermyr Kristelig Folkeparti Varamedlem i utvalg 97 50 55 32
Ingebjørg Berstad Torp Kristelig Folkeparti Varamedlem i utvalg 90 54 34 23
Åse Høiås Nilsen Kristelig Folkeparti Varamedlem i utvalg 90 82 47 66
Thea Eikin Kristelig Folkeparti Varamedlem i utvalg 47 66 10 98
Jan Willy Jensen Kristelig Folkeparti Varamedlem i utvalg 90 88 08 88
Amina Bitar Sosialistisk Venstreparti Varamedlem i utvalg 41 14 67 06
Rune Sævre Sosialistisk Venstreparti Varamedlem i utvalg 99 56 81 02
Tunne Torstveit Sosialistisk Venstreparti Varamedlem i utvalg
Karen Landmark Sosialistisk Venstreparti Varamedlem i utvalg karen.landmark@me.com
Gjermund Orrego Bjørndahl Sosialistisk Venstreparti Varamedlem i utvalg 90 11 59 82
Svala Torstveit Sosialistisk Venstreparti Varamedlem i utvalg
Ivar Grødal Venstre Varamedlem i utvalg ivar.grodal@politiker.arendal.no 92 20 23 68
Mona Hauglid Venstre Varamedlem i utvalg mhauglid@gmail.com 41 02 43 32
May Christine Arntzen Venstre Varamedlem i utvalg 90 27 16 00
Birthe Engesland Senterpartiet Varamedlem i utvalg birtheng@live.no 91 57 22 72
Erik Olimstad Senterpartiet Varamedlem i utvalg 91 35 86 66
Rune Wærstad Senterpartiet Varamedlem i utvalg 90 63 57 65
Siv Brekka Senterpartiet Varamedlem i utvalg 95 92 95 44
Kristen Bjormyr Senterpartiet Varamedlem i utvalg 95 20 20 30
Gina Lundberg Senterpartiet Varamedlem i utvalg
Silje Vanessa Samuelsen Miljøpartiet De Grønne Varamedlem i utvalg van-ess@hotmail.com 46 57 05 90
Martine Alise Kvam Miljøpartiet De Grønne Varamedlem i utvalg 40 60 59 79
Jenny Rose Bengtson Miljøpartiet De Grønne Varamedlem i utvalg
Bjørg Fossli Miljøpartiet De Grønne Varamedlem i utvalg
Gunn Haga Brekka Høyre Varamedlem i utvalg gunn.haga.brekka@arendal.kommune.no 91 30 52 97
Torill Rolstad Larsen Høyre Varamedlem i utvalg
Amalie Kollstrand Høyre Varamedlem i utvalg amalie.kollstrand@gmail.com
Maiken Messel Høyre Varamedlem i utvalg 99 77 30 63
Elin Mee Lunde Høyre Varamedlem i utvalg lundeelin@homail.com 99 31 59 14
Ole Tom Tjuslia Høyre Varamedlem i utvalg 92 82 48 82
Camilla Lien Høyre Varamedlem i utvalg
Heidi Tellefsen Høyre Varamedlem i utvalg
Sidsel Pettersen Høyre Varamedlem i utvalg 91 35 10 71
Kai Olav Fredriksen Høyre Varamedlem i utvalg 93 06 41 41
Geir Magne Lundstøl Høyre Varamedlem i utvalg
Torbjørn Nilsen Fremskrittspartiet Varamedlem i utvalg 95 03 31 89
Christian Byholt Endresen Fremskrittspartiet Varamedlem i utvalg endresen@hotmail.com 90 53 71 34
Åshild Bruun-Gundersen Fremskrittspartiet Varamedlem i utvalg 45 67 18 12
Odd-Arild Lilleaas Fremskrittspartiet Varamedlem i utvalg
Raymond Skorstad Fremskrittspartiet Varamedlem i utvalg 92 42 22 08
Johnny Ingwersen Fremskrittspartiet Varamedlem i utvalg
Martin Arff Fremskrittspartiet Varamedlem i utvalg
Sylvi Hardy Fremskrittspartiet Varamedlem i utvalg
Egil Hagen Helsepartiet Varamedlem i utvalg egil.hagen@politiker.arendal.no 90 71 60 53
Finn Øygarden Helsepartiet Varamedlem i utvalg
Renate Hornli Johansen Helsepartiet Varamedlem i utvalg
Tove Andreassen Helsepartiet Varamedlem i utvalg
Tomm Wilgaard Christiansen Uavhengige Varamedlem i utvalg tomm.wilgaard.christiansen@politiker.arendal.no 90 60 23 34
Odd Austarheim Hovelista Varamedlem i utvalg odd@austarheim.no 91 78 85 93
Anne-Cathrine Nygård Uavhengige Varamedlem i utvalg 99 41 09 15
Randolph Christian Endresen Hovelista Varamedlem i utvalg 45 48 97 71
Bente L. Nilsen Hovelista Varamedlem i utvalg 90 60 44 56
Harrieth Møller Lindset Pensjonistpartiet Varamedlem i utvalg 48 23 55 60
Anne-Grete Næs Heddan Pensjonistpartiet Varamedlem i utvalg 99 59 00 76
Jon Lindset Pensjonistpartiet Varamedlem i utvalg 95 70 53 07
Arne Martin Thorbjørnsen Pensjonistpartiet Varamedlem i utvalg
Janne Rørvik Rødt Varamedlem i utvalg
Lætif Akber Rødt Varamedlem i utvalg 47 31 49 20
Gunhilde Langerud Rødt Varamedlem i utvalg
Adrian Ledaal Gundersen Rødt Varamedlem i utvalg 96 90 73 13
Kristine Bjørndal Paulsen Møtesekretær Kristine.Bjorndal.Paulsen@arendal.kommune.no

Bystyremøter

Bystyremøtene er åpne for publikum. Du kan også se alle bystyremøter direkte eller i opptak. 

Gruppeledere 

•    Arbeiderpartiet: Atle Svendal
•    Fremskrittspartiet: Anders Kylland
•    Helsepartiet: Knut Arne Tveiten
•    Hovelista: Thore K. Karlsen 
•    Høyre: Geir Fredrik Sissener
•    Kristelig Folkeparti: Terje Eikin
•    Miljøpartiet De Grønne: Jens Aldo Carrizo-Nilsen
•    Pensjonistpartiet: Ingebjørg Godskesen
•    Rødt: Jonny Ingebrigtsen
•    Senterpartiet: Erik Fløystad
•    SV: Inger Brokka de Ruiter
•    Venstre: Pål Koren Pedersen