Politikk

Politiske møter gjennomføres digitalt

Grunnet koronasituasjonen blir alle politiske møter til og med 1. februar gjennomført som digitale møter. Opptak blir lagt ut i etterkant av møtene. 

Se opptak av tidligere møter