Politikk

Valg av eldreråd

Arendal kommune skal ha et eldreråd som velges av bystyret for valgperioden 2019 - 2023. Eldrerådet har 7 medlemmer med personlige varamedlemmer. Fem 5 medlemmer og varamedlemmer velges blant alderspensjonister og to medlemmer og varamedlemmer pekes ut av bystyret. 

Pensjonistforeninger og andre lag/foreninger som jobber aktivt blant eldre har rett til å komme med forslag til medlemmer og varamedlemmer. Forslag sendes på e-post: pol.sekr@arendal.kommune.no eller i posten innen 31. oktober 2019.

Egendefinert