TV-aksjonen i Arendal - Arendal kommune

TV-aksjonen i Arendal

Om årets aksjon og mottakerorganisasjon

TV-aksjonen NRK 2023 går til Redd Barnas arbeid for å hjelpe krigsrammede barn – både i Norge og rundt om i verden. I år går TV-aksjonen av stabelen søndag 22. oktober.

Vil du være med å bidra?

Du kan lese mer om hvordan du kan bidra på blimed.no 

Hva

TV-aksjonen har vært arrangert hver eneste høst siden 1974, og har gitt livsviktig hjelp til millioner av mennesker. Totalt har TV-aksjonen samlet inn ni milliarder kroner. Du kan lese mer om historikken rundt TV-aksjonen her. TV-aksjonen består av en informasjonskampanje for å øke bevisstgjøringen rundt en global utfordring og en innsamlingsaksjon. Begge delene er like viktige.

Hvem

Alle kan bli med å bidra i verdens største dugnad. Privatpersoner, lag og foreninger, næringsliv, tros- og livssynssamfunn, barnehager, SFO'er, skoler, venninnegjenger m.m. Alle bidrag er gode bidrag. Kontakt oss gjerne dersom du vil bli med på en eller annen måte.

Hvordan

Det er mange måter å delta på. Enten ved å spre informasjon om informasjonskampanjen, f.eks. ved å bruke undervisningsmateriellet for barnehager og skoler, eller ved å lage arrangementer med inntekt til aksjonen. Du kan også melde deg som bøssebærer på blimed.no

Når

Selve aksjonssøndagen er søndag 22. oktober. 

Slik jobber vi

Blimed.no legges det ut informasjon om årets aksjon og diverse kampanjemateriell fortløpende frem mot oktober. 

Kontakt oss

Tv-aksjonen Arendal

Leder:
Terje Eikin
Mob: 99 45 06 88

Koordinator:
Mette Olsen
Tlf: 37 01 34 00

Hilde Talsethagen
Tlf: 37 01 31 45