TV-aksjonen i Arendal

TV-aksjonen 2021

Planleggingen av årets TV-aksjon er så smått igang i Arendal. Vi oppdaterer fortløpende med informasjon på denne nettsiden når det er klart hvordan aksjonen skal gjennomføres i år. Du kan i tillegg følge TV-aksjonen Agder på Facebook for siste nytt og annen informasjon om årets aksjon.

Om årets aksjon og mottakerorganisasjon

Det er Plan Norge som er tildelt TV-aksjonen i år. Aksjonen heter "Barn ikke brud" og jobber etter slagordet "frihet og likeverd for jenter". Formålet er å hindre at jenter giftes bort som mindreårige i fem land der barneekteskap er utbredt. Du kan lese mer om tildelingen til Innsamlingsrådet til NRK her. TV-aksjonsmidlene som kommer inn i år går til øremerkede tiltak i Bangladesh, Nepal, Niger, Malawi og Mali.

Vil du være med å bidra?

Send oss en e-post hvis du vil være med å jobbe som frivillig med TV-aksjonen. Det er mange roller som skal fordeles.

Hva

TV-aksjonen har vært arrangert hver eneste høst siden 1974, og har gitt livsviktig hjelp til millioner av mennesker. Totalt har TV-aksjonen samlet inn ni milliarder kroner. Du kan lese mer om historikken rundt TV-aksjonen her. TV-aksjonen består av en informasjonskampanje for å øke bevisstgjøringen rundt en global utfordring og en innsamlingsaksjon. Begge delene er like viktige.

Hvem

Alle kan bli med å bidra i verdens største dugnad. Privatpersoner, lag og foreninger, næringsliv, tros- og livssynssamfunn, barnehager, SFO'er, skoler, venninnegjenger m.m. Alle bidrag er gode bidrag. Kontakt oss gjerne dersom du vil bli med på en eller annen måte.

Hvordan

Mer informasjon kommer når nasjonale retningslinjer er klare. 
Det er mange måter å delta på. Enten ved å spre informasjon om informasjonskampanjen, f.eks. ved å bruke undervisningsmateriellet for barnehager og skoler, eller ved å lage arrangementer med inntekt til aksjonen. 

Når

Selve aksjonssøndagen er 24. oktober. Informasjonskampanjen starter mandag 4. oktober og foregår i tre uker før aksjonssdagen. 

Slik jobber vi

Mer informasjon kommer når nasjonale retningslinjer er klare.
Blimed.no legges det ut informasjon om årets aksjon og diverse kampanjemateriell fortløpende frem mot oktober. 

Kontakt oss

Terje Eikin
leder
Mob: 99 45 06 88

Maria Moksness
koordinator
Mob: 47 66 47 62