Lærerstreik

Status 26. september

Lærerstreiken trappes opp fra og med tirsdag 27. september. Det er fire nye personer som tas ut i streik. 

Status 15. september

Lærerstreiken trappes opp fra og med mandag 19. september. Samtlige kommunale grunnskoler (med unntak av Lunderød skole og ressurssenter) vil nå være berørt av streiken. Lærere ved Arendal voksenopplæring tas også ut i streik.

Alle foresatte vil få informasjon i Visma.

Status 7. september

Lærerstreiken utvides og flere lærere tas ut i streik fra og med tirsdag 13. september. Uttaket berører disse skolene i Arendal kommune:

 • Asdal skole – 7 nye tas ut i streik fra 13. september. Totalt vil 27 lærere være i streik ved denne skolen.
 • Birkenlund – 22 stykker tas ut i streik fra 13. september. 
 • Hisøy skole – 6 nye tas ut i streik fra 13. september. Totalt vil 22 lærere være i streik ved denne skolen.
 • Moltemyr skole – 19 stykker tas ut i streik fra 13. september. 
 • Nedenes skole – 24 stykker tas ut i streik fra 13. september. 
 • Roligheden skole – 10 nye tas ut i streik fra 13. september. Totalt vil 31 lærere være i streik ved denne skolen. 
 • Stinta skole – 23 stykker tas ut i streik fra 13. september. 
 • Stuenes skole – 27 stykker tas ut i streik fra 13. september. 

Status 24. august

Lærerstreiken utvides. I Arendal kommune berøres følgende skoler:

 • Asdal skole – 20 lærere tas ut i streik fra mandag 29. august.
 • Roligheden skole – 21 lærere tas ut i streik fra mandag 29. august.
 • Ytterligere en lærer på Hisøy skole tas ut fra mandag 29. august. Alt i alt vil 16 lærere være tatt ut i streik på Hisøy skole fra mandag 29. august.

Det er hovedsakelig ungdomstrinnet som blir berørt og alle involverte parter vil få ytterligere informasjon i Visma.

Status 17. august

Utdanningsforbundet har varslet at de tar ut 15 medlemmer ved Hisøy skole i streik fra mandag 22. august. Alle foresatte ved Hisøy skole vil få informasjon i Visma.

Tilbud til barn og unge under lærerstreiken

Er du rammet av streiken eller kjenner et barn eller en ungdom som er det? Se vår oversikt over tilbud i Arendal. 
Siden oppdateres så lenge streiken varer.