Koronavirus

Vi må alle fortsette å vise hensyn og holde avstand.  Alle borgerlige vigsler holdes i Blåsalen i Arendal gamle rådhus og kan ha maks 15 personer til stede, i tillegg til den som vier.

Skal du gifte deg?

Slik går dere frem

For å inngå ekteskap i Norge, må staten først undersøke om dere har lov til å gifte dere. Dette kalles prøving av ekteskapsvilkårene.
Søk om prøving av ekteskapsvilkårene på skatteetaten.no

En prøvingsattest er kun gyldig i fire måneder, fordi opplysningene dere oppgir må være ferske.

Hvis alle papirer er i orden, kan dere regne med at dere får prøvingsattesten innen 2-3 uker. Skatteetaten hastebehandler ikke søknader om prøvingsattest. 

Har du spørsmål? Vi anbefaler Skatteetatens veileder - Veien til ekteskapet

Sende inn dokumentasjon

Husk at dere må sende kopi av gyldig legitimasjon sammen med prøvingsattesten senest to uker før vielsen.

Hvis det står i prøvingsattesten at den som vigsler må sjekke om brudeparet har gyldig opphold i landet, må kopi av dokumentasjon på gyldig opphold også sendes inn senest to uker før vielsen.

All dokumentasjon sendes i posten eller leveres til vårt servicesenter på Arendal kultur- og rådhus. 

Når og hvor kan vi gifte oss? 

Fra 1. januar 2018 er ansvaret for borgerlig vigsel flyttet til kommunene. Arendal kommune tilbyr i utgangspunktet vielser mandag til fredag fra kl. 9-15. Vielser holdes i Blåsalen i Arendal gamle rådhus. Ta kontakt med servicesenteret i kommunen hvis dere har spørsmål.

Vielser på lørdager i 2021

Lørdag 29.05 (Blåsalen)
Lørdag 26.06 (Blåsalen)
Lørdag 21.08 (Blåsalen)

Vi gjør oppmerksom på at det kan bli endringer på disse dagene. 

Hvordan bestille tid?

Kontakt servicesenteret for å bestille tid for vielse.
Husk at dere må ha original prøvingsattest fra folkeregisteret. 

Hva koster det?

Det er gratis å gifte seg.

Hvem kan vigsle dere?

(Fra venstre til høyre på bildet.)

 • Sindre Kvammen (jurist)
 • Charlotte Raudsandmoen (jurist)
 • Roar Aaserud (kommunalsjef - pedagogiske tjenester)- sluttet i kommunen
 • Ingunn Kilen Thomassen (jurist)
 • Torill Skår (kommunalsjef, helse og levekår)
 • Harald Danielsen (rådmann)
 • Robert Cornels Nordli (ordfører)
 • Karl Mork (kommunalsjef - HR, IKT og kvalitet)
 • Geir Skjæveland (kommunalsjef - kultur, infrastruktur og utvikling)
 • Bente Rist (kommunalsjef, økonomi)
 • Anette Frantzen Brekke (jurist)
 • Hallvard Bjørgum (jurist)
 • Rune E. Guttormsen (leder, servicesenteret)

Klikk for stort bildeDisse kan vie deg i Arendal kommune (Anette, Hallvard og Rune er ikke med på bildet) 
 

Kontakt oss

Servicesenteret
Sentralbord: 37 01 30 00
Kontakt servicesenteret