Samfunnsutvikling

Geir Skjæveland er kommunalsjef for samfunnsutvikling. Fra 8. februar er Anne Cathrine Haugland konstituert kommunalsjef. 

Stab samfunnsutvikling

 • Klima og miljø
 • Beredskap
 • Landbruk
 • Kommunikasjon
 • Arendalsuka
 • Med hjerte for Arendal

Enheter

Byutvikling, plan og byggesak

Næringsutvikling

Kommunalteknikk og geodata

 • Vann 
 • Avløp og miljøvern
 • Prosjektering og utbygging
 • Vei og parkering
 • Maskiner og anlegg
 • Geodata 

Kultur

 • Biblioteket
 • Kulturskolen
 • Ung kultur
 • Park, idrett, friluft
 • Kulturnettverket

Østre Agder brannvesen

 • Beredskap
 • Forebyggende
 • Feiing

Arendal voksenopplæring

 • Norskopplæring
 • Grunnskoleutdanning
 • Spesialundervisning
 • Rådgivning

NAV

 • Marked
 • Ungdom
 • Oppfølging
 • Sosial
 • Inkludering
 • Administrasjon

Vitensenteret

Vitensor.no

Kontakt oss

Kommunalsjef
Geir Skjæveland
Tlf: 917 88 599

Konstituert kommunalsjef fra 8. februar
Anne Cathrine Haugland
Tlf: 474 52 113

Kommunalteknikk og geodata
TBA

Kultur
Enhetsleder Linda Sætra
Tlf: 995 78 303

Østre Agder Brannvesen
Enhetsleder Thoralf Bjørnbakk Juva
Tlf: 97 08 48 52

NAV
Enhetsleder Geir Svendsen
Tlf: 958 19 204

Vitensenteret
Enhetsleder Kine Wangerud
Tlf: 922 53 478

Finn ansatte
Søk på ansatte