Samfunnsutvikling

Geir Skjæveland er kommunalsjef for området Kultur, infrastruktur og utvikling. Kultur, infrastruktur og utvikling har en stab og følgende enheter:

Stab samfunnsutvikling

 • Byggesak
 • Arealplan
 • Klima og miljø
 • Kommuneplanlegging
 • Beredskap
 • Næring
 • Landbruk
 • Kommunikasjon
 • Arendalsuka

Kommunalteknikk og geodata

 • Vann 
 • Avløp og miljøvern
 • Prosjektering og utbygging
 • Vei og parkering
 • Maskiner og anlegg
 • Geodata 

Kulturenheten

 • Biblioteket
 • Kulturskolen
 • Ung kultur
 • Park, idrett, friluft
 • Kulturnettverket

Østre Agder brannvesen

 • 110-sentralen
 • Beredskap
 • Forebyggende
 • Feiing

Voksenopplæringen

 • Norskopplæring
 • Grunnskoleutdanning
 • Spesialundervisning
 • Rådgivning

NAV

 • Marked
 • Ungdom
 • Oppfølging
 • Sosial
 • Inkludering
 • Administrasjon

Vitensenteret

Vitensor.no

Kontakt oss

Kommunalsjef
Geir Skjæveland
Tlf: 917 88 599

Assisterende kommunalsjef
Anne Cathrine Haugland
Tlf: 474 52 113

Kommunalteknikk og geodata
Enhetsleder Jon Øystein Dalsmo 
Tlf: 950 53 810

Kultur
Enhetsleder Linda Sætra
Tlf: 995 78 303

Østre Agder Brannvesen
Enhetsleder Petter Vinje Svendsen
Tlf: 906 06 560

NAV
Enhetsleder Geir Svendsen
Tlf: 958 19 204

Vitensenteret
Enhetsleder Kine Wangerud
Tlf: 922 53 478

Finn ansatte
Søk på ansatte