Samfunn og næring - Arendal kommune

Samfunn og næring

Kommunalsjef

Anne Cathrine Haugland er  kommunalsjef for samfunn og næring og har det overordnede ansvaret for tjenester og utvikling. Kommunalsjefen har enheter og en stab med rådgivere. 

Enheter

Vitensenteret Sørlandet

 • Administrasjon
 • Besøkssenter Raet nasjonalpark


Østre Agder brannvesen

 • Administrasjon 
 • Beredskap 
 • Forebygging

Kommunalteknikk og geodata

 • Vann
 • Avløp
 • Forvaltning
 • Prosjektering og utbygging
 • Vei og parkering
 • Maskiner og anlegg
 • Geodata

Byutvikling, plan og byggesak

 • Landbruk
 • Byggesak

Næringsutvikling

Østre Agder sekretariat

Kontakt oss

Kommunalsjef
Anne Cathrine Haugland
Tlf: 47 45 21 13

Kommunalteknikk og geodata
Enhetsleder Lars Sundberg

Byutvikling, plan og byggesak
Enhetsleder Ola Skei Bakken
Tlf: 91 74 61 26

Næringsutvikling
Enhetsleder Kåre Andersen
Tlf: 90 23 87 77

Østre Agder Brannvesen
Enhetsleder Thoralf Bjørnbakk Juva
Tlf: 97 08 48 52

Vitensenteret
Enhetsleder Kine Wangerud
Tlf: 92 25 34 78

Østre Agder sektretariat
Enhetsleder Ole Jørgen Etholm 

Finn ansatte
Søk på ansatte