Rådmann

Harald Danielsen

Harald Danielsen har vært rådmann i Arendal kommune siden 1999.

Rådmannens ansvar

Rådmannen er øverste leder for kommunens administrasjon og skal sørge for at administrasjonen drives i samsvar med lover, forskrifter og retningslinjer. Rådmannen har ansvar for at saker som legges fram for utvalg og bystyret, er forsvarlig utredet og at vedtak blir iverksatt.

Rådmannen er bindeleddet mellom politikerne og administrasjonen.

Pressebilder

Rådmann Harald Danielsen - Klikk for stort bildeLast ned bilde (JPG, 2 MB)

Kontakt oss

Rådmann
Tlf: 915 37 721