Enhet helse og omsorg

Enheter - helse og omsorg

Hjemmebaserte tjenester

Våre tjenester:

 • Hjemmesykepleie
 • Hjemmehjelp/praktisk bistand
 • BPA
 • Omsorgsboliger med base
 • Aktivitetssentre for eldre og personer med demens
 • Miljøverter og aktivitetstilbud på bo- og omsorgssentrene

Koordinerende enhet

Våre tjenester

 • Tjenestekontoret
 • Tjenestekontoret for barn og unge
 • Frisklivssentralen
 • Individuell plan
 • Rehabilitering
 • Fysioterapeuter og ergoterapeuter
 • Transporttjeneste
 • Hjelpemiddelmontører
 • Rehabiliteringsrådgivere
 • Kreftkoordinator
 • Demensrådgivere
 • Rådgiver gode pasientforløp

Institusjon 1

Våre tjenester:

 • Plankemyra bo- og omsorgssenter
 • Nyskogen bo- og omsorgssenter
 • Røed bo- og omsorgssenter
 • Færvik bo- og omsorgssenter
 • Saltrød bo- og omsorgssenter
 • Tromøy bokollektiv
 • Kjøkken i Arendal kommune, kafeene på bo- og omsorgssentrene og middagslevering
 • Kommunens vaskerier og for renhold på enkelte omsorgsbygg

Institusjon 2

Våre tjenester:

 • Elim bokollektiv
 • Røed bo- og omsorgssenter
 • Solhaug aldershjem

Mestring og habilitering

Våre tjenester:

 • Avlastning i institusjon for funksjonshemmede barn
 • Dagtilbud og botilbud til:
  • personer med funksjonsnedsettelse
  • personer med autisme
  • personer med multifunksjonsnedsettelser

Legevakten

Legevakten i Arendal sin nettside

Østre Agder krisesenter

Østre Agder krisesenters nettside

Kontakt oss

Helse- og omsorgssjef
Nina Evensen Smith
Tlf: 95 04 22 26

Enhetsledere

Hjemmebaserte tjenester
Per Øyvind Larsen
Tlf: 99 46 07 65

Koordinerende enhet    
Urd Berntsen
Tlf: 90 10 61 73

Institusjon 1
Svein Elgvin
Tlf: 48 11 45 55

Institusjon 2
Mette D Hamre
Tlf: 99 36 00 57

Mestring og habilitering
Dorte Arvesen
Tlf. 93 48 99 69

Legevakten
Arnhild Glendrange Lund
Tlf. 37 07 58 06

Østre Agder krisesenter
Ola Sigmunstad
Tlf. 41 60 79 94