Personrettede tjenester

Kommunalsjef

Anne Grete Ødegården er kommunalsjef innen området personrettede tjenester og har overordnede ansvaret for utvikling og tjenesteyting på områdene

  • skole
  • barnehage
  • levekår
  • helse og omsorg

Hvert område har en sjef og tilhørende enheter. Kommunalsjefen har en stab med rådgivere. 

Skoler 

Oversikt over de kommunale skolene.

Barnehager

Oversikt over de kommunale barnehagene.

Levekår

Oversikt over tjenester under levekårsområdet.

Helse og omsorg

Oversikt over enheter og tjenester under helse og omsorg.

Kontakt oss

Kommunalsjef personrettede tjenester
Anne Grete Ødegården
Tlf. 91 16 97 63

Skolesjef
Øystein Neegaard
Tlf. 97 15 43 69

Barnehagesjef
Gunn Alice Andersen
Tlf. 48 89 28 83

Levekårssjef
Carl Jakob Hansen 
Tlf: 91 18 81 52

Helse- og omsorgssjef
Nina Evensen Smith
Tlf: 95 04 22 26