Pedagogiske tjenester

Pedagogiske tjenester består av kommunalsjef, Stab oppvekst (skole og barnehage), enhetsledere for de kommunale skolene og barnehagene og enhet Spesialpedagogiske tjenester.

Ansvarsområder

 • drift og etablering av kommunale barnehager 
 • tilsyn med og veiledning av private barnehager/familiebarnehager og utbyggere
 • grunnskolene i Arendal
 • mottaksskole for minoritetsspråklige elever
 • skolefritidsordningen (SFO)
 • spesialpedagogiske tjenester

Enhet Spesialpedagogiske tjenester

Enhet for spesialpedagogiske tjenester skal bidra til å styrke kommunens arbeid for tidlig innsats i alle ledd i det kommunale tjenesteapparatet. Tidlig innsats forstått både som innsats på et tidlig tidspunkt i et barns liv og tidlig inngripen, i førskolealder, grunnopplæringen eller i voksen alder.

Et overordnet mål for enheten er å medvirke til at barn, unge og voksne i Arendal kommune som har særskilte utviklings- og læringsbehov får like muligheter til vekst og utvikling, og sikres tidlig og riktig innsats når et problem oppstår eller avdekkes

Enheten består av følgende tjenester:

 • PPT
 • Logopedtjenesten
 • Pedagogisk fagteam
 • Sandum skole
 • Ambulerende skoleteam
Fant du det du lette etter?

Kontaktinfo

Kommunalsjef
Roar Aaserud
Tlf: 928 37 684

Stab skole
Øystein Neegaard
Tlf. 37 01 35 60/971 54 369
Bjørg Løhaugen
Tlf. 37 01 32 74
Frode Olsen
Tlf. 37 01 35 14

Stab barnehage

Tlf: 37 01 36 77/488 92 883
Mariann Olsen         
Tlf.: 37 01 30 19/917 68 828
Tlf.: 37 01 35 78
 

Enhetsleder Spesialpedagogiske tjenester
Inger Mari Sørvig
Tlf: 945 0 8 373

Finn ansatte
Søk på ansatte