Organisasjon

Karl Mork er kommunalsjef for stab organisasjon.

Vi jobber blant annet med:

  • Å ivareta kommunens ansvar som arbeidsgiver, blant annet rutiner for rekruttering, opplæring, HMS, sykefraværsoppfølging, lønnsforhandlinger, vanskelige personalsaker, endringer og omorganiseringer og oppsigelser. 
  • Rekruttering, organisering og oppfølging av lærlinger. 
  • God kompetanse på bestilling av IKT-systemer, intern støtte og oppfølging av ledere og ansatte i bruken av ulike IKT-verktøy. 
  • Å være pådrivere og tilretteleggere for kommunens kvalitetsarbeid, blant annet gjennom bruk av LEAN. 
  • Politisk sekretariat
  • Servicesenteret
  • Turistkontoret
  • Eureka kompetanse

Medarbeiderundersøkelsen 2021

Her er resultatene for medarbeiderundersøkelsen 2021 for kommunen samlet samt pr. enhet.

Jobb i kommunen

Du finner våre ledige stillinger på Webcruiter.

Kontakt oss

Kommunalsjef organisasjon
 

Finn ansatte
Søk på ansatte