Organisasjon og utvikling - Arendal kommune

Organisasjon og utvikling

Kommunalsjef

Karl Mork er kommunalsjef for stab organisasjon og utvikling.

HR

Stabsleder Siglin Solbakken

  • Organisasjonsutvikling
  • Lærlinger
  • Kvalitetssystem
  • Hovertillitsvalget og hovedverneombud

Bemanningsenheten

Enhetsleder Laila Ommundsen

  • Vikarer i helse, omsorg og oppvekst

Internservice helse og omsorg

Enhetsleder: Stillingen blir utlyst

Digitalisering

  • Digitalisering
  • Innovasjon 
  • IKT
  • Personvern
  • Datasikkerhet

Samfunnssikkerhet og beredskap

Regionalt, nasjonalt og internasjonalt arbeid

Arendalsuka

Kontakt oss

Kommunalsjef organisasjon
 

Finn ansatte
Søk på ansatte