Oppvekst og utdanning - Arendal kommune

Oppvekst og utdanning

Kommunalsjef

Anne Grete Ødegården er kommunalsjef innen sektoren og har overordnede ansvaret for tjenester og utvikling. Kommunalsjefen har en stab med rådgivere. 

Skoler 

Oversikt over de kommunale skolene.

Barnehager

Oversikt over de kommunale barnehagene.

Barne- og familietjenester

  • Barnevern og utekontakter
  • Helsestasjon
  • Spesialpedagogiske tjenester
  • Familietjenesten

Kontakt oss

Kommunalsjef 
Anne Grete Ødegården
Tlf. 91 16 97 63

Enhetsleder skole
Karl Axel Moen
Tlf. 92 81 14 47

Enhetsleder barnehage 
Gunn Alice Andersen
Tlf. 48 89 28 83

Enhetsleder barne- og familietjenester
Elisabeth Nærestad
Tlf. 95 99 43 66