Økonomi

Bente Rist er kommunalsjef for stab økonomi. 

  • Budsjett
  • Handlingsprogram
  • Arbeidsgiverkontroll
  • Fakturering og innfordring
  • Skatteoppkreveren

Reglementer

Kontakt oss

Kommunalsjef
Bente Rist
Tlf: 48 99 16 98

Finn ansatte
Søk på ansatte