Økonomi og strategi - Arendal kommune

Økonomi og strategi

Kommunalsjef

Bente Rist er kommunalsjef for økonomi og strategi. 

Strategi

Stabsleder Line Eielsen Malde

  • Strategisk analyse
  • Strategiske prosjekter 
  • Porteføljestyring
  • Virksomhetsstyring
  • Internkontroll

Økonomi

Stabsleder Sissel Evensen

  • Kontroller team
  • Overordnet økonomi
  • Finans
  • Interkommunale enheter
  • Fakturering

Juss

Fagansvarlig Ingunn Kilen Thomassen

Anskaffelse

Fagansvarlig Camilla Holm Nilsen

Eierskap

Fagansvarlig: Stillingen blir utlyst

Reglementer

Kontakt oss

Kommunalsjef
Bente Rist
Tlf: 48 99 16 98

Finn ansatte
Søk på ansatte