Kultur og inkludering - Arendal kommune

Kultur og inkludering

Kommunalsjef

Linda Sætra er kommunalsjef for sektoren kultur og inkludering og har ansvaret for tjenester og utvikling. 

Enheter

Innbyggerdialog og lokalsamfunn

 • Innbyggertorg og innfordring
 • Kommunikasjon og markedsføring
 • Vertskap og arrangement
 • Politisk sekretariat

Arendal voksenopplæring

 • Norskopplæring 
 • Grunnskoleopplæring
 • Spesialundervisning voksne
 • Enslige mindreårige 

Kultur

 • Kulturnettverket
 • Ung kultur
 • Biblioteket
 • Kulturskolen
 • Park, idrett og friluft
 • Bomuldsfabriken kunsthall

NAV

 • Administrasjon
 • Marked
 • Ungdom
 • Oppfølging
 • Sosial
 • Inkludering
   

Kontakt oss

Kommunalsjef 
Linda Sætra
Tlf: 99 57 83 03

Innbyggerdialog og lokalsamfunn
Enhetsleder: Stillingen blir utlyst

Arendal voksenopplæring
Enhetsleder Lena Halvorsen

Kultur
Konstituert enhetsleder Anne Lise Halvorsen

NAV
Enhetsleder Geir Svendsen